Fortsatt nedgang i maskinsalget

Salget av anleggsmaskiner i årets tre første kvartal viser en tilbakegang på 2,4 prosent, mens det for tredje kvartal isolert er en nedgang i salget på hele 10,6 prosent sammenlignet med 2022. Hittil i 2023 er det solgt 3394 nye anleggsmaskiner.

I tillegg fortsetter tilbakegangen på salg av nullutslipps gravemaskiner som så langt i år viser en nedgang på 27,1 prosent, ifølge salgsstatistikken til Maskingrossisternes forening (MGF).

– Det har vært ventet en nedgang i nysalget av anleggsmaskiner, og Norge følger den europeiske trenden. Mens det etter første halvår var relativt likt 2022, ser vi i tredje kvartal isolert en tilbakegang på 10,6 prosent. I tredje kvartal ble det solgt 958 maskiner, mot 1072 i samme kvartal i fjor, uttaler Tone ML Grøstad, direktør i MGF.

Annonse
Tone ML Grøstad, direktør MGF. (Foto: MGF)

Tone ML Grøstad, direktør i MGF. (Foto: MGF)

38 prosent tilbakegang

I tredje kvartal ble det solgt 364 gravemaskiner på belter, som er relativt likt samme kvartalet i 2022, hvor det ble solgt 369 totalt. Salget av gravemaskiner på hjul fortsetter å vokse i siste kvartal, hvor det totalt ble solgt 110 maskiner, mot 88 i 2022.

Akkumulert for de tre første kvartalene ble det solgt 1116 gravemaskiner på belter og 296 på hjul, mot 1290 på belter og 228 på hjul i samme periode i 2022.

– Vi ser i tredje kvartal en generell tilbakegang på gravemaskiner på belter under 24 tonn, hvor de største underkategoriene i denne størrelsen 8-11 tonn har en tilbakegang på 8 prosent, og 14–16 tonn har en tilbakegang på 38 prosent. Når det gjelder de maskiner over 24 tonn er det vekst i alle underkategorier og en dobling av maskiner over 40 tonn, ifølge MGF.

Maskinsalg 3. kvartal 2023. (Tabell: MGF)

Maskinsalg 3. kvartal 2023. (Tabell: MGF)

Les også: Nedgang i maskinsalget

Nedgang i nullutslipp

– Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner fortsetter nedover, slik vi har sett etter toppåret 2021, hvor det ble solgt 86 elektriske gravemaskiner. For gravemaskiner ser vi en tilbakegang i 3. kvartal på 14,3 prosent og hittil i 2023 er fallet på 27 prosent. Enova skriver i programbeskrivelsen for den nye ordningen at «anleggsmaskiner står for en betydelig andel av Norges utslipp av klimagasser» og slår fast at gravemaskinene står for nesten 60 prosent av utslippene fra anleggsmaskiner, etterfulgt av hjullasterne som står for litt over 20 prosent. Det er derfor avgjørende for at Norge skal nå sine forpliktelser om utslippskutt at markedet for disse maskinene kommer i gang, uttaler Grøstad.

I tredje kvartal er det solgt totalt 24 nullutslippsmaskiner som utgjør 2,5 prosent av totalsalget på 960 maskiner.

Videre nedgang

Etter første halvår hadde andelen nullutslippsmaskiner falt fra 4,2 prosent i første halvdel av 2022 til 3,3 prosent i år. Etter tredje kvartal utgjør andelen nullutslippsmaskiner solgt 3,4 prosent av det totale maskinsalget.

Enovas nye tilskuddsprogram har gitt tilskudd til totalt 79 nullutslipps anleggsmaskiner med en total ramme på 101,4 millioner kroner, mens den gamle som ble avsluttet før sommeren, tildelte totalt 194,8 millioner kroner til 59 prosjekter bestående av flere maskiner.

MGF mener at endringen i programmet vil bremse markedsintroduksjonen kraftig, og medlemmene melder om sterk nedgang i etterspørsel etter denne type teknologi.

– MGF vil understreke at tiden er på tur til å renne ut for å klare utslippskuttene i 2030, og at dagens politikk og tilskuddsprogrammer ikke bidrar til tilstrekkelig markedsintroduksjon. MGF forventer en videre stagnasjon eller nedgang i salget i siste kvartal, og at denne vil fortsette gjennom 2024. Dette er på linje med prognosene CECE utarbeider for Europa, uttaler Tone ML Grøstad.