God start, men dårlig avslutning for maskinsalget i 2022

Salget av anleggsmaskiner lå foran 2021-tallene gjennom de tre første kvartalene i 2022, men i fjerde kvartal endte med en tilbakegang i nysalget på hele 13 prosent.

Maskinsalgsstatistikken fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser at for 2022 samlet endte salget på 4508 maskiner, mot 4503 i 2021.

For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, var det en sterk tilbakegang med 342 solgte maskiner i fjerde kvartal, mot 450 i samme kvartal i 2021. For gravemaskiner på belter er dette det svakeste resultatet i et fjerdekvartal siden 2011. Tilbakegangen var i alle vektklasser, med unntak av beltegravere mellom 33 og 50 tonn.

Annonse

Tilbakegang for hjullaster og minigravere

For året under ett, viser MGF-statistikken tilbakegang på de store underkategoriene hjullaster (-10%) og minigravere belter (-5%).

Gravemaskiner på hjul hadde derimot vekst på 34%, og økte fra 249 solgte maskiner i 2021 til 333 maskiner i 2022. I tillegg var det en sterk økning i flere små kategorier; veihøvler (+63%), valsetog/anleggsvalser (+61%) og asfaltutleggere (+51%).

Anleggsmaskinsalg per underkategori akkumulert. (Maskingrossisternes Forening)

Svakere el-maskinsalg en forventet

Fra 2022 har MGFs medlemmer også begynt å rapportere inn antall solgte nullutslippsmaskiner. Ifølge MGF har utviklingen i 2022 har vært svakere enn de hadde prognostisert, og de ser at den globale utviklingen har påvirket leveransetidene og til dels interessen for teknologien.

– Det er en bekymring at økte kostnader og reduserte tilskudd til infrastrukturprosjekter som har vært drivende for innføring av nullutslippsteknologi, vil være med å bremse den positive utviklingen som var i gang, skriver MGF i pressemeldingen.

Fra oppstart av leveranser i 2018 og frem til og med 2021, var det ca. 100 nullutslipps gravemaskiner på belter (over 8 tonn) i markedet. For 2022 endte salget totalt sett med et nysalg av 76 maskiner. I tillegg er det innrapportert 26 elektriske minigravere.

– Det er for tiden mye usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023, spesielt knyttet til global uro og usikkerhet i forhold til offentlige prosjekter og investeringsvilje. En større reduksjon i igangsettelse av store prosjekter innenfor bygg og anlegg, vil få en innvirkning på nysalg og sysselsettingen i bransjen, skriver MGF.