Gjenbruk av betong ga millionbesparelse

Betong fra gamle hus i Bodø ble fyllmasse. Det førte til betydelig mindre transport, penger spart og reduserte CO2-utslipp.

Mesta vant kontrakten da Bodø kommune skulle oppgradere kum- og avløpssystemet i veiene fra Bodø flyplass. 1540 meter vei skulle få nye rør, fra Hernesveien og veiene rundt i området fra flyplassen og ned mot Bodø sentrum.

Arbeidet skal ha vært omfattende, med blant annet nedsetting av et 16 meter langt overløp med diameter på 3 meter. I tillegg var det en innløpskonstruksjon, som gjorde at det måtte graves dypt.

Annonse

I etterkant skulle veien rekonstrueres og nytt dekke legges.

Prosjektet startet sommeren 2021 og ble ferdigstilt desember 2023.

Sirkulær løsning

– Vi lette etter gode løsninger og så fant jeg flere husprosjekter som kunne levere brukt betong. Takket være samarbeid med Nordland Betong skapte vi en god løsning, forteller prosjektleder i Mesta, Trond Mellem, i en pressemelding.

Han forteller at det har vært utrolig lærerikt å jobbe med sirkulære løsninger i praksis, og at erfaringene herfra har gitt en aha-opplevelse. Mellem mottok også en egen pris fra Mesta etter den sirkulærer innsatsen. Og han deler gjerne på erfaringene.

– Planlegging og prosjektering er særdeles viktig når masser skal gjenbrukes, sier Mellem.

Før riving ble husene kartlagt, særlig med henblikk på miljøgifter. Dette ga Mesta dokumentasjon på at dette var rene masser som kunne gjenbrukes. Deler av betongen var armert, noe som gjorde arbeidet mer omstendelig og krevende for å hente ut betongen.

Vinn-vinn med gjenbruk

Betongen fra rivingsprosjekter i Bodø hadde korte leveringsavstander til prosjektområdet og ble utmerket fyllmasse og grunnlag for rørene som skulle legges ned.

– For oss har det vært en vinn-vinn-situasjon. Gjenbruksbetongen var rimeligere enn andre fyllmasser, samtidig som vi har utnyttet noe som ellers ville blitt kastet. Dermed unngikk vi mye transport og dermed utslipp, forteller Trond Mellem.

Innsparingen på en million knytter seg til både til at gjenbruksbetongen ble om lag 100 kroner billigere per tonn, og sparte transportkostnader.

– I tillegg har vi jo unngått uttak av nye masser, sier Mellem. Han legger til at dette ikke gir direkte innsparing, men at det er viktig i et bærekraftperspektiv.

Gode erfaringer

Erfaringene med gjenbruksbetong i Bodø, skal ifølge Mesta, bidra til viktig kunnskap om sirkulære løsninger, og danner et godt grunnlag for andre, tilsvarende prosjekt.

– Vi er bare i starten av arbeidet som skal bidra til at hele bransjen blir mer sirkulær. Vi har lært mye og skal arbeide videre med gjenbruksmasser, sier leder for bærekraft og miljø i Mesta, Tone Lauritzen.