NCC skal bygge E136 Breivika-Lerstad

Statens vegvesen har innstilt NCC Norge AS til å bygge det største prosjektet i Bypakke Ålesund.

NCC var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og selskapet hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

– Jeg er fornøyd med konkurransen som startet allerede i mai. Det er en lang og grundig prosess vi har vært gjennom med tilbyderne. Etter forhandlingsrunden er det NCC Norge som har levert det beste tilbudet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Annonse

NCC Norge AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en tilbudssum på ca. 1,48 milliarder kroner (eks. mva.). Prisnivået på tilbudene som kom inn var omtrent som Statens vegvesen hadde forventet for denne entreprisen.

Tilbyderne med tilbudssummer (eks.mva.):

Rangering Entreprenør Tilbudssum
 1 NCC Norge AS 1 477 964 737,15,-
 2 JV Implenia Norge AS Allgrunn AS 1 662 123 302,59,-
 3 AF Gruppen Norge AS 1 705 338 531,67,-

Klagefristen for tilbyderne er 22. desember. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Veivesenet signere kontrakt med NCC Norge AS etter at denne fristen har gått ut.

Det største prosjektet i Bypakke Ålesund

Veivesenet skriver at de med dette tilbudet er innenfor styringsrammen for prosjektet, som er på 2,6 milliarder 2023-kroner. Styringsrammen er økt med over 500 millioner kroner siden stortinget vedtok pakken i 2021, grunnet den kraftige prisstigningen i anleggsmarkedet.

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest. Når tunnelen er åpnet vil det bli bygd ny gang- og sykkelvei på hele strekningen. Det blir siste entreprise i prosjektet.

Prosjektet vil gi et stort løft for bydel Lerstad og Åse. Gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra nærmiljøet, og ny gang- og sykkelvei gjør det tryggere å bevege seg i området.

Anleggsstart blir i februar/mars 2024.