Helt ny flyplass tar form i Mo i Rana

Enorme mengder masser må sprenges vekk og flyttes på for å realisere den nye lufthavnen i Mo i Rana. Dette er den første nye, store flyplassen som bygges i Norge siden Gardermoen i 1998.

En ny lufthavn på Helgelandskysten har vært under planlegging i en årrekke, etter et sterkt lokalt ønske og engasjement. Mange ulike lokasjoner har blitt vurdert, og prosessen har vært både lang og ressurskrevende.

GÅR I ETT: Dumpere og tipptrucker går i skytteltrafikk inne på området for å frakte alle de utsprengte massene. (Foto: Runar F. Daler)

GÅR I ETT: Dumpere og tipptrucker går i skytteltrafikk inne på området for å frakte alle de utsprengte massene. (Foto: Runar F. Daler)

I juni i år inngikk endelig Avinor en avtale med AF Gruppen om bygging av den nye lufthavnen, som skal ligge i Fagerlia, en knapp mil øst for Mo i Rana sentrum. Før det hadde partene vært gjennom en samspillsfase for å finne de beste måtene å gjennomføre selve prosjektet på.

Annonse

Sprenger vekk ca. fem millioner kubikk fjell

Da Anleggsmaskinen er på besøk i begynnelsen av oktober, er det litt av et skue som møter oss. Fra omtrent midt på den kommende rullebanen kan vi se et stort antall velvoksne anleggsmaskiner – vi snakker gravemaskiner opp til 100 tonn og tipptrucker man ellers finner i gruvevirksomhet – i full sving i så og si alle retninger. Det krever nemlig både mange og store maskiner når et helt flyplassområde, inkludert en 2400 meter lang rullebane pluss 300 meter sikkerhetssone, skal etableres.

– Nesten fem millioner kubikkmeter fjell skal sprenges bort. I tillegg må vi flytte på 1,5 millioner kubikk løsmasser, forteller Arnt-Børge Jensen, assisterende prosjektleder i AF Gruppen, som altså er totalentreprenør for prosjektet.

HEKTISK: Da Anleggsmaskinen er på besøk er rundt 60 maskiner i sving på anlegget; hovedsakelig gravemaskiner, dumpere og tipptrucker, samt noen dosere og borerigger. Snart vil det kommer inn enda mer masseforflytningsutstyr. (Foto: Runar F. Daler)

HEKTISK: Da Anleggsmaskinen er på besøk er rundt 60 maskiner i sving på anlegget; hovedsakelig gravemaskiner, dumpere og tipptrucker, samt noen dosere og borerigger. Snart vil det kommer inn enda mer masseforflytningsutstyr. (Foto: Runar F. Daler)

AFs kontrakt inkluderer blant annet alle terrengarbeider, baneoppbygging, teknisk infrastruktur, terminalbygg og driftsbygninger. Nødvendig infrastruktur som internveier, gang- og sykkelvei og vann- og avløpsanlegg til flyplassen, inngår også i kontrakten. Det samme gjør taksebaner, flyoppstillingsplasser, plattform for de-icing og parkeringsplasser for ansatte og reisende. Kontrakten har en total verdi på ca. 3,2 milliarder kroner (eks. mva. og opsjoner).

HISTORISK: Arnt-Børge Jensen fra AF gruppen og Hedda Hiller fra Avinor synes det er stas å få være med å bygge en helt ny lufthavn. «En historisk hendelse» og «et løft for hele regionen», sier de. (Foto: Runar F. Daler)

HISTORISK: Arnt-Børge Jensen fra AF Gruppen og Hedda Hiller fra Avinor synes det er stas å få være med å bygge en helt ny lufthavn. «En historisk hendelse» og «et løft for hele regionen», sier de. (Foto: Runar F. Daler)

Nesten 30 000 kg sprengstoff i én salve

Det er relativt store høydeforskjeller på området i dag, og den store jobben det nærmeste året blir å jevne ut disse forskjellene. Fjell opp mot 20 meters høyde må fjernes, og fyllinger på nesten 30 meter skal etableres. Både terminalbygning, driftsbygning og parkeringsområdet vil ligge på disse fyllingene.

– Alle massene gjenbrukes innenfor anleggsområdet. Vårt hovedfokus gjennom vinteren blir sprenging og masseforflytning. Men vi må også tilføre noen kvalitetsmasser, til forsterkningslag og bærelag, forteller Arnt-Børge Jensen, som har erfaring fra flyplassutbygginger tidligere, både på Evenes og Gardermoen.

– Akkurat nå er rundt 60 maskiner i sving her, hovedsakelig gravemaskiner, dumpere og tipptrucker, samt noen dosere og borerigger. Snart kommer det inn enda mer masseforflytningsutstyr, blant annet en gravemaskin på 125 tonn fra underentreprenør LNS, sier han.

Det trengs, for totalt skal det forflyttes masser tilsvarende mer enn to Kheopspyramider inne på anleggsområdet. Den største enkeltsalven hittil har vært på 37 232 kubikk fjellmasser, og det krevde 29 446 kilo sprengstoff for å gjennomføre den.

UTJEVNINGSMANDAT: Det er relativt store høydeforskjeller på området i dag, og den store jobben det nærmeste året blir å jevne ut disse forskjellene. (Foto: Runar F. Daler)

UTJEVNINGSMANDAT: Det er relativt store høydeforskjeller på området i dag, og den store jobben det nærmeste året blir å jevne ut disse forskjellene. (Foto: Runar F. Daler)

Landskapet endres fra uke til uke

– Hva er egentlig bakgrunnen for at det bygges ny flyplass her?

– Det er jo en lang historie. Det starta som et privat initiativ tilbake i 2006, og det har vært et sterkt lokalt ønske om å få realisert en lufthavn her. Dagens flyplass i Mo i Rana, Røssvoll, er en liten flyplass med en meget spesiell og krevende innflygning, med høye fjell på begge sider. Man må faktisk ha spesialutdanning for å få lov til å fly inn på Røssvoll, forteller Hedda Hiller, kommunikasjonsansvarlig i Avinor for Mo i Rana lufthavn.

– Det ble sett på 18 ulike lokasjoner for beliggenhet til den nye lufthavnen, og Fagerlia ble vurdert som den mest hensiktsmessige, blant annet med tanke på værforhold og regularitet. Med en rullebane på 2400 meter, vil det være mulig å ta ned større fly som Boeing 737 eller lignende, og det vil åpne Helgeland opp mot verden. På Røssvoll har det vært 112 000 passasjerer i året på det meste, mens passasjerprognoser viser at det på den nye lufthavnen vil kunne bli 325 000 passasjerer frem mot 2040, forteller Hiller. Hun er imponert over hvor raskt arbeidene på anlegget går.

– Det er en voldsom aktivitet her ute nå – landskapet endrer seg fra uke til uke.

SALVE: Det sprenges jevnlig på anlegget. Den største enkeltsalven hittil har vært på 37 232 kubikk fjellmasser, og det krevde 29 446 kilo sprengstoff for å gjennomføre den. (Foto: Runar F. Daler)

SALVE: Det sprenges jevnlig på anlegget. Den største enkeltsalven hittil har vært på 37 232 kubikk fjellmasser, og det krevde 29 446 kilo sprengstoff for å gjennomføre den.
(Foto: Runar F. Daler)

Et løft for hele regionen

Det er sjelden det bygges flyplasser her i landet, og både AFs Arnt-Børge Jensen og Avinors Hedda Hiller, innrømmer at det er litt stas å være en del av.

– Ja visst er det er morsomt å få bygge en flyplass fra start til slutt. Det er jo ikke ofte man får anledning til det. Dette blir et løft for hele regionen, sier Jensen.

– Det er klart det er gøy å få være med på. Dette er en historisk hendelse, og det blir veldig interessant å se hvilken betydning denne nye lufthavnen vil få, sier Hiller.

– Et av argumentene som har blitt fremmet for å bygge flyplassen, har vært at det vil styrke turismen hit til Helgeland, som jo er en slags uoppdaget perle. Med den nye, større flyplassen vil det bli lettere å ta ut dette potensialet for turisme. Lokale krefter har da også stått for en god del av finansieringen. Rana kommune har gitt 450 millioner kroner, mens private givere har bidratt med 150 millioner. I tillegg har rullebanen, som opprinnelig var prosjektert med 2200 meter, blitt forlenget til 2400 meter, også dette takket være en lokal finansiering på 66 millioner kroner. Totalt blir det 666 millioner kroner. Resten er det Staten som har bevilget, forteller hun.

TONNEVIS: Nesten fem millioner kubikkmeter fjell skal sprenges bort og flyttes. I tillegg til 1,5 millioner kubikk løsmasser. (Foto: Runar F. Daler)

TONNEVIS: Nesten fem millioner kubikkmeter fjell skal sprenges bort og flyttes. I tillegg til 1,5 millioner kubikk løsmasser. (Foto: Runar F. Daler)

Miljøfokus

Det stilles naturligvis strenge miljøkrav når en ny flyplass bygges i uberørt mark.

– Fokuset på miljø er stort. Vi har egne folk her som kun jobber med miljø. Dette er spesielt viktig i forbindelse med å ivareta bekker og vann i nærområdet, og ikke minst den lakseførende Ranelva, med tanke på avrenning både under anleggsfasen og senere under selve driften av flyplassen, sier Jensen.

– Alt vann som går gjennom området, skal derfor samles og filtreres i et sedimenteringsbasseng, før det går videre ut via en pumpeledning til Ranelva. Utslippene vil dermed bli helt minimale, og godt innenfor grenseverdiene statsforvalteren har satt, forklarer Hiller.

Det er Tore Løkke AS som har hatt underentreprisen på utslippsledningen, mens kontrakten for anleggsveiene er det PK Strøm AS som har utført.

STEINTØFT: totalt skal det forflyttes masser tilsvarende mer enn to Kheops-pyramider inne på anleggsområdet. (Foto: Runar F. Daler)

STEINTØFT: totalt skal det forflyttes masser tilsvarende mer enn to Kheops-pyramider inne på anleggsområdet. (Foto: Runar F. Daler)

Åpner 2027

Den nye lufthavnen i Mo i Rana har en planlagt ferdigstillelse våren 2027. Allerede om et års tid vil en tredjedel av rullebanen være asfaltert og fyllingen under terminal- og driftsbygg være fullført.