Megakran monteres i Ringebu

Arbeidet med å montere megakranen som skal løfte broelementene til Randklev bru på land har startet. Alle delene til den 1450 tonn tunge kranen er nå i Ringebu, og hele denne uken er satt av til montering.

Leverandøren av kranen, BMS Heavy Cranes AS, har i løpet av mandag montert beltene til kranen.

– Vi forbereder nå løfteoperasjonen av de to broelementene, som hver veier 270 tonn. Dette er neste skritt for å sikre at folk kan reise miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen. For å hjelpe oss med dette har vi måttet leie en stor kran fra Danmark, da det ikke finnes store nok kraner for en slik løfteoperasjon i Norge, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR, i en melding på nettsiden til Bane NOR.

Annonse
Montering av megakranen. (Foto: Steinar Slåtto, Øst-Riv AS)

Montering av megakranen. (Foto: Steinar Slåtto, Øst-Riv AS)

Båt fra Danmark

Kranleverandøren holder til i Danmark, og kranen ble transportert på båt til Oslo. Den store kranen kom med lasteskipet Wilson Flew IV til Ormsund kai i Oslo Havn onsdag 18. oktober.

Arbeidet med å losse båten startet dagen etter, og de første vogntogene med krandeler kom til Ringebu torsdag ettermiddag.

Mer enn 80 lastebiler har fraktet krandeler fra Oslo til Ringebu, og den siste bilen kom søndag.

1450 tonn

Kranen som skal brukes er en Liebherr LR 11350. Den veier 1450 tonn og kan løfte 350 tonn.

Megakranen skal stå på en utfylling i Gudbrandsdalslågen slik at den kan løfte broelementene på land.

Kranbommen, som skal løfte broelementene, har en lengde på 84 meter. Den har en løftekapasitet på 329 tonn på 58 meter. Det er avstanden fra senteret av kranen til løftet, som er den midterste bruseksjonen til Randklev bru.

– Vi har leid kranen fra BMS Heavy Cranes AS, og det er Crane Norway som skal montere kranen og løfte broelementene opp fra elva. Når vi har løftet broelementene på land, blir de to fagverkene undersøkt for eventuelle skader. Vi har etablert et område ved elva der elementene blir lagt slik at vi får optimal innsikt i hva som skal til for å reparere dem, og utføre jobben på stedet, sier Bjurstrøm.

Båten med krandelene blir lossa på Oslo Havn. (Foto: Nils Maudal, Bane NOR)

Båten med krandelene blir lossa på Oslo Havn. (Foto: Nils Maudal, Bane NOR)

Gjenbruk

Randklev bru sør for Ringebu fikk store skader i forbindelse med ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene ble ødelagt, og dermed falt to av broelementene ut i elva.

– Vi jobber på spreng for å kunne gjenopprette broforbindelsen over elva slik at vi kan kjøre gjennomgående tog på Dovrebanen så raskt som mulig. Hvis vi kan bruke broelementene igjen, bygge opp et nytt fundament og løfte broelementene på plass igjen, vil det ta kortere tid før vi kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk, enn om vi må bygge en helt ny bru, sier Bjurstrøm.