Kritisk til utbyggingen av Kvænangsfjellet

Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF er kritisk etter nytt steinras på E6 Kvænangsfjellet. Nylig kom nok et steinras seg over skredsikringene i Rakkenesura på nordsiden av Kvænangsfjellet. Det førte til at fjellovergangen nok en gang måtte holde stengt i lengre tid.

Kvænangsfjellet, som er blitt omtalt som Nord-Norges viktigste fjellovergang, er under utbygging. Forslaget til utbedring av traseen Statens vegvesen gikk for var med tre tunneler, deriblant én på Rakkeneset. På grunn av lavere bevilgninger har Nye Veier, som har overtatt prosjektet, valgt å kun gå for to tunneler: Kvænangsfjelltunnelen mot toppen av fjellet og Mettevolltunnelen på sørsiden av fjellet.

Les også: Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Annonse

Er en utfordring

Denne løsningen skal først og fremst være valgt for å møte utfordringene med snøskred og uvær vinterstid. Svend Ingvar Hoel Larsen, daglig leder i Larsen Maskin & Transport AS i Hammerfest og styremedlem i MEF, er svært kritisk etter nok en hendelse på Rakkeneset.

– Når det skal bygges en så viktig livsnerve for Nord-Norge, så må man bygge en vei som fungerer sommer og vinter. Det kan komme til å gå store ras der, og i verste fall tap av menneskeliv, sier han.

– Vi var i møte med Nye Veier tidlig i prosessen og ga tydelig beskjed om at dette var en dårlig løsning, men fikk beskjed om at det kun var satt av én milliard kroner, og da var det ikke rom for å bygge den tredje tunnelen.

Her gikk raset som tok seg over skredsikringen. Sven Ingvar Hoel Larsen peker mot skredsikringsnettet som er fullt av stor stein som er kommet ned fjellsiden. (Foto: privat)

Her gikk raset som tok seg over skredsikringen. Sven Ingvar Hoel Larsen peker mot skredsikringsnettet som er fullt av stor stein som er kommet ned fjellsiden. (Foto: privat)

Skulle ventet

Ifølge Hoel Larsen burde Nye Veier ventet med å igangsette prosjektet til finansieringen av den tredje tunnelen var på plass.

– Det vil bli noe bedre med dagens løsning, men med riktig vind og vær vil veien bli like ofte stengt i fremtiden også, vinter som sommer. Dette er kun en halvveis løsning, sier han.

Prosjektleder Lars Bjørgård i Nye Veier, forstår Larsens bekymring. Han sier til NRK.no at rasutsatte strekninger er noe mange bilister i landet må leve med.

– Rakkenes er en utfordring når det gjelder steinsprang, men vi har ikke hatt finansiering til å starte arbeidet med den tunnelen. Skal vi få gjort det, må eventuelle nye bevilgninger på plass, sier Bjørgård.

Les mer om E6 Kvænangsfjellet her (Nye Veier)