Klart for første konkurranse på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier sender ut den første konkurransen på strekningen Ranheim-Værnes i månedsskiftet oktober/november. Den første konkurransen vil omfatte ferdigstillelse av strekningen Ranheim til og med Svebergkrysset – en strekning på ca. 15 km.

Konkurransen gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandlinger, og Nye Veier tar sikte på å signere kontrakt med valgt totalentreprenør i begynnelsen av mai 2024. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Kontrakten vil være basert på NS8407 – totalentreprise med målpris. Det vil bli gjennomført en samhandlingsfase for fastsettelse av endelig arbeidsbeskrivelse og målpris etter valg av totalentreprenør.

Annonse

Prosjekterende rådgiver vil bli tiltransportert totalentreprenøren etter avsluttet konkurranse. Det vil derfor ikke bli stilt kvalifikasjonskrav om prosjekteringsreferanser i konkurransen.

Informasjon om tidspunkt for de øvrige konkurransene på den resterende strekningen fra Sveberg til Værnes vil komme senere.

-Basert på tilbakemeldinger fra markedet, har vi stor tro på at denne og de kommende konkurransene vil ha stor interesse, sier Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, i meldingen.

Konkurransene vil bli gjennomført på norsk, og det vil være krav i kontrakten om bruk av norsk i kommunikasjon mellom totalentreprenør og byggherre.