Hæhre med totalunderentreprise for Skanska på Hålogalandsveien

Hæhre Entreprenør skal bygge vei og drive tunnel i totalunderentreprise på deler av Skanskas milliardprosjekt for Statens vegvesen i Nord-Norge. En kontrakt til 2,7 milliarder kroner.

– Det er moro å få jobbet med Skanska på dette og vi ser frem til et godt samarbeid på Hålogalandsveien, , sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS, i en pressemelding.

– Med en lang og grundig prosess og mange og gode faglig diskusjoner for å få landet dette, så det er godt å være i gang. Det er den klart største underentreprisen vi har hatt noen gang.

Annonse

Skanska inngår totalunderentreprise med Hæhre på deler av prosjektet.

Strekningen E10 er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik lufthavn og E6. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Det skal bygges 35 kilometer vei i dagens veilinje, mens 20 kilometer bygges som ny vei. I tillegg skal det bygges 22 broer.

Totalunderentreprise verdt 2,7 milliarder kroner

Hæhre vil ha spesielt ansvar for deler av området nord-vest i prosjektet, fra Sigerfjordtunellen til Kandstadbotn og videre inn i Fiskefjordtunnelen. Skanska og Hæhre skal etter plan drive halve tunnelen hver til de møtes på midten.

Totalunderentreprisen mellom Skanska og Hæhre er i størrelsesorden 2,7 milliarder kroner (eks. mva.). Kontraktsverdien for Skanskas totale byggekontrakt er på ca. 11,4 milliarder kroner.

– Vi er godt fornøyde med tilbudet vi har fått fra Hæhre og er glade for å ha dem med oss i dette prosjektet. Vi har gode erfaringer med Hæhre og ser fram til at de leverer som avtalt, kommenterer Anders Geirsta, konserndirektør for Anlegg i Skanska.

Skanska står for totalentreprisen i prosjektet og skal også drifte OPS-prosjektet i sin helhet. Skanska har med seg Hæhre og rådgiverselskapet Multiconsult, samt Svevia Norge som vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten, vil prosjektet korte ned reiselengden og redusere reisetiden betydelig. Forberedende arbeider er startet, og byggefasen for prosjektet forventes å vare i totalt 5,5 år.