Skal bygge Nord-Norges største bussterminal

Peab Anlegg og Statens vegvesen har signert kontrakt om bygging av ny bussterminal ved Tromsø lufthavn.

Bussterminalen i Giæverbukta ved Tromsø lufthavn er Nord-Norges største kollektivterminal med 760 bussavganger daglig. Kontraktssummen er på ca. 130 millioner kroner og terminalen er planlagt ferdigstilt i november 2024.

Les også: Kontrakt til Peab på Nye Bodø lufthavn

Annonse

– Vi er svært fornøyde med å bli tildelt dette oppdraget, som er av stor betydning for regionen. Peab Anlegg har solid erfaring med store infrastrukturprosjekter. Vi er derfor godt rustet til å håndtere utfordringene knyttet til byggingen av den nye bussterminalen, sier Johan Hansson, adm. direktør i Peab Anlegg Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Viktig knutepunkt

Med rundt 1,5 millioner reisende årlig er bussterminalen i Giæverbukta et viktig knutepunkt i Nord-Norge. Den nye terminalen skal etter planen stå ferdig høsten 2024 og vil bidra til mer effektiv offentlig transport og reduserte klimautslipp. Blant annet skal det bygges ny inn- og utkjøring samt broer, fjernvarmeanlegg, venterom, busskur og sanitærbygg med toaletter.

– Peab Anlegg scoret samlet sett best på tildelingskriterier som organisering, nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget og ivaretagelse av miljø og klimautslipp. På det meste vil 40-50 ansatte være involvert i arbeidet, sier Olle Eurenius, regionsjef Nord i Peab Anlegg Norge.

Annonse

Krever god planlegging

Foruten Peab Anlegg som hovedentreprenør er også andre selskaper som Peab Bygg, Peab Asfalt, Swerock og Kranor involvert som betydelige underleverandører/leverandører til prosjektet.

– Terminalen skal være i bruk gjennom hele anleggsperioden, noe som krever god koordinering og planlegging. Peab Anlegg vil etablere midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier mens arbeidet pågår. Dette vil bidra til å minimere forstyrrelser for reisende og sikre en jevn og trygg trafikkavvikling i byggeperioden, sier Bernt Jakobsen, distriktssjef Peab Anlegg Norge.