Oppgraderer Tromsøs paradegate

Midt i Tromsø sentrum er narvikbedriften A. Markussen AS travelt opptatt med Nord-Norges største anleggsgartnerprosjekt. Storgata oppgraderes kraftig, både estetisk og funksjonelt, og skal snart kunne håndtere 200-årsflom.

Anleggsarbeidene startet midt i april i år, og da Anleggsmaskinen er på besøk i begynnelsen av juni, er store deler av Tromsøs travle hovedgate gravd opp. Veistrekningen på ca. 365 meter, mellom Fredrik Langes gate og Bispegata, skal blant annet få ny løsning for overvannshåndtering, nytt gatevarmeanlegg, samt nytt dekke av stein (bl.a. skifer og granitt) og flere grønne lunger med beplantning.

Store deler av Tromsøs travle hovedgate er gravd opp da Anleggsmaskinen var på besøk i juni. (Foto: Runar F. Daler)

Store deler av Tromsøs travle hovedgate var gravd opp da Anleggsmaskinen var på besøk i juni. (Foto: Runar F. Daler)

Best på både miljø og pris

Prosjektet er en del av Tromsø kommunes overordnede plan for overvannshåndtering, og skal utføres på en bærekraftig måte, i tråd med storbyerklæringens mål om å oppnå utslippsfrie byggeplasser innen 2025. Det opplyste A. Markussen i en pressemelding tidligere i år.

Annonse

– I anbudskonkurransen ble pris vektet 40 prosent, mens miljø og kvalitet ble vektet med 30 prosent hver. Vi har altså et betydelig fokus på miljø. A. Markussen leverte det beste tilbudet, og fikk dermed oppdraget, forteller Kenneth Hellvig, prosjektleder for Tromsø kommune, som er byggherre.

Prosjektet er del av Tromsø kommunes overordnede plan for overvannshåndtering. (Foto: Runar F. Daler)

Prosjektet er en del av Tromsø kommunes overordnede plan for overvannshåndtering. (Foto: Runar F. Daler)

Samme firma for 30 år siden 

A. Markussen er, med sine drøyt 50 ansatte, Nord-Norges største anleggsgartnerbedrift. Likevel er de ikke vant til jobber av denne størrelsen.

– Dette er den største kontrakten vi har fått noen gang. Litt artig er det også at vi selv har opparbeidet deler av dette området tidligere. Oppstarten her i april i år skjedde faktisk ganske nøyaktig 30 år etter den forrige byggestarten, sier Roger Hilling, prosjektleder i narvikbedriften.

Det er imidlertid et langt mer omfattende prosjekt firmaet er i gang med denne gang.

– Det er mye som skal gjøres her. Blant annet blir det nytt gatevarmesystem, OPI-kanaler for trekking av kabler, senkning av fjernvarme, samt flytting av en del infrastruktur i grunnen. I tillegg kommer omfattende overflatearbeider med steindekke og beplantning. Det skal etableres totalt 14 såkalte regnbed med trær, og det blir en helt ny og forbedret overvannshåndtering, hvor sluker tilkobles eksisterende anlegg. Dette skal kunne håndtere 200-årsflommen, forteller Kenneth Hellvig.

– Det kommer også flere kunstinstallasjoner i området, og det vil bli universell adkomst i Storgata, til alle butikkene på strekningen.

Fra venstre: Byggeleder Hans Arne Henriksen fra HRP, prosjektleder Roger Hilling hos A. Markussen og prosjektleder Kenneth Hellvig fra Tromsø kommune. (Foto: Runar F. Daler)

Fra venstre: Byggeleder Hans Arne Henriksen fra HRP, prosjektleder Roger Hilling hos A. Markussen og prosjektleder Kenneth Hellvig fra Tromsø kommune. (Foto: Runar F. Daler)

«Raketten» – nå med innlagt vann

Butikkeierne er for øvrig med å finansiere prosjektet. Da Anleggsmaskinen er på besøk er det bygget midlertidige «broer» i tre over den åpne grøfta under, slik at publikum skal kunne komme seg inn i butikkene i bygårdene. Forretningene mister nok litt av omsetningen mens prosjektet pågår, men det endelige resultatet vil bli en klar forbedring fra slik det har vært. Butikkeierne må betale litt for gatevarmeanlegget foran hver gård.

Siri Therese Lier, som driver den ikoniske lille kiosken som bare kalles «Raketten» blant de lokale, bekrefter omsetningssvikt, men hun klager ikke.

– Det har blitt betraktelig mindre omsetning både for oss og de fleste andre butikkene i Storgata etter arbeidene begynte, så det har vært en nedtur for mange. Likevel er vi veldig glade her, for som du ser på siden av bygget, så har vi nå endelig fått innlagt vann, så det er en fryd og en glede, sier hun entusiastisk og peker på nye rør i bakken som går inn i den gamle kiosken.

Siri Therese Lier, som driver den ikoniske lille kiosken «Raketten» klager ikke, tross midlertidig omsetningssvikt. – Det blir kaos for oss et par år her nå, men det blir veldig bra til slutt, smiler hun. Spesielt fornøyd er hun med at kiosken som er fra 1911, endelig fått innlagt vann. (Foto: Runar F. Daler)

Siri Therese Lier, som driver den ikoniske lille kiosken «Raketten», klager ikke, tross midlertidig omsetningssvikt. – Det blir kaos for oss et par år her nå, men det blir veldig bra til slutt, smiler hun. Spesielt fornøyd er hun med at kiosken, som er fra 1911, endelig får innlagt vann. (Foto: Runar F. Daler)

– «Raketten» er et symbolsk bygg for alle tromsøværinger. Den har stått her helt siden 1911 og er nå verneverdig, på vegne av alle de små kioskene som en gang var rundt i byen. Omkring 1900 blomstret det nemlig opp mange slike kiosker, og det var ofte kvinner som drev dem. Denne kiosken ble startet av Margit Løkke, som bare var 18 år den gangen. Kiosken het lenge Løkkekiosken, men etter månelandingen i 1969, syntes folk at den lignet litt på en rakett, så den fikk dermed navnet «Raketten», forteller Lier.

– I tillegg til å være en vanlig kiosk, har vi også fått skjenkebevilling, så her er det bålpanne og gløgg på vinteren og utepils om sommeren. Kiosken er også en vinner på Instagram, for det er jo veldig mange som tar bilde av den. Det blir kaos for oss et par år her nå, men det blir veldig bra til slutt, smiler hun.

Det blir nå en helt ny og forbedret overvannshåndtering i gaten, hvor sluker tilkobles eksisterende anlegg. (Foto: Runar F. Daler)

Det blir nå en helt ny og forbedret overvannshåndtering i gaten. (Foto: Runar F. Daler)

Hensyn til publikum

– Hva er så de største utfordringene på dette prosjektet, rent bortsett fra størrelsen og omfanget?

– Vi befinner oss jo i en travel handlegate, som er åpen mens alle arbeidene pågår. Det betyr blant annet at all eksisterende infrastruktur, som vann, avløp, fiber, kabler og så videre skal ivaretas underveis. Likeledes skal det være tilgang til alle butikker i Storgata under hele anleggsperioden. Så det er en del logistikk i forbindelse med det, sier byggeleder Hans Arne Henriksen fra HRP, innleid av Tromsø kommune.

Storgata skal oppgraderes kraftig, både estetisk og funksjonelt. Flere av bygårdene langs den 365 meter lange gatestrekningen er over 100 år gamle. (Foto: Runar F. Daler)

Storgata skal oppgraderes kraftig, både estetisk og funksjonelt. Flere av bygårdene langs den 365 meter lange gatestrekningen er over 100 år gamle. (Foto: Runar F. Daler)

– Samtidig må det naturligvis tas hensyn til publikum hele tiden. Dette er en travel gate – Tromsøs svar på Karl Johan – så HMS i forbindelse med publikum er svært viktig. Det er litt krevende, men det er beskrevet og planlagt godt, og går helt etter planen, forteller prosjektleder Roger Hilling.

– Det har også dukket opp en del uforutsette ting i grunnen underveis, blant annet noen gamle betonginstallasjoner. I tillegg har vi oppdaget dårligere masser i grunnen enn forutsatt, forteller Kenneth Hellvig.

A. Markussen er, med sine drøyt 50 ansatte, Nord-Norges største anleggsgartnerbedrift. Bedriften er meget godt synlig i Tromsøs hovedgate for tiden. (Foto: Runar F. Daler)

A. Markussen er, med sine drøyt 50 ansatte, Nord-Norges største anleggsgartnerbedrift. Bedriften er meget godt synlig i Tromsøs hovedgate for tiden. (Foto: Runar F. Daler)

Miljøprosjekt

Mellom 10 og 15 personer fra A. Markussen er til enhver tid involvert i prosjektet, som skal være helt ferdig høsten 2025.

– I tillegg har vi en del underentreprenører og innleie, så det blir nok 30-40 personer her på det meste, sier Roger Hiling.

– Av maskiner har vi per i dag én 12-tonns beltegraver, én minigraver, og én liten hjullaster, som alle går på strøm. I tillegg har vi én lastebil og én hjulgraver som går på biodiesel. Vi benytter også elbiler til all persontransport. Etter hvert vil det bli en god del flere maskiner her også.

– Dette er jo et miljøprosjekt, og det er en stor fordel for alle som bruker Storgata mens arbeidet pågår at det meste foregår med utslippsfrie maskiner. Foruten maskinene er også komprimeringsutstyret og til og med Heatwork-tinerne elektriske. Dette betyr jo at det blir langt mindre støy og utslipp, noe publikum utvilsomt setter pris på, sier byggeleder Hans Arne Henriksen.

Slik skal det bli når prosjektet er ferdigstilt høsten 2025. (Illustrasjon: Verte Landskap & Arkitektur AS)

Slik skal det bli når prosjektet er ferdigstilt høsten 2025. (Illustrasjon: Verte Landskap & Arkitektur AS)