E6 Sørfold bygges ut

Milliardprosjektet i Nordland ble lagt på is før sommeren i fjor, og utelatt fra statsbudsjettet for 2023. Men nå blir det utbygging likevel. Det annonserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran da de var på besøk på Fauske i dag.

Den totale prosjektkostnaden for prosjektet er beregnet til 11,2 milliarder 2022-kroner. I første omgang er det parsellen Megården-Sommerset som skal bygges ut, et prosjekt til rundt 4 milliarder kroner. Regjeringen velger dele kjempeprosjektet opp i flere parseller for å sikre at norske entreprenører får ta del i arbeidet.

– Enorme problemer

– Dette er ikke bare et lokalt prosjekt; det er et nasjonalt prosjekt for å binde Norge sammen som land. Derfor er det så viktig både for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sa finansminister Vedum under dagens seanse.

Annonse

– Her er det smalt og enorme problemer hvis veien er stengt. Det har vært usikkert, det har vært ras, det er krevende for tungtransport, det er krevende med gods nord-sør, så dette er avgjørende for å få en mer stabil og trygg vei.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hadde med seg store nyheter til Fauske (Foto: Runar F. Daler).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hadde med seg store nyheter til Fauske (Foto: Runar F. Daler).

Ønsker å bruke lokale og regionale entreprenører

– Vi har også hatt som mål at de store samferdselsprosjektene skal skape arbeidsplasser når de bygges, både lokalt, regionalt og nasjonalt, fortsatte Vedum.

– Vi ønsker derfor å dele opp samferdselsprosjekter for å gi større muligheter for lokale og regionale entreprenører å få prosjektene. Derfor setter nå vi av penger på neste års statsbudsjett i første omgang 4 milliarder kroner for de første seks av totalt tolv tunneler, sa han.

Oppfyller ikke tunnelsikkerhetsforskriften

E6 gjennom Sørfold i Nordland forbinder Nord-Norge med resten av landet. Strekningen er svært ulykkesbelastet, og når den må stenges, deles landsdelen i praksis i to. Den eneste omkjøringsalternativet er via Sverige, som tar minst 11 timer.  Dagens vei består av 16 til dels svært trange og lave tunneler, og Statens vegvesen har slått fast at 12 av dem ikke oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene mangler tilstrekkelig sikkerhetsutrustning, veibredde, høyde, lys, stigning og kurvatur. Flere av dem har fått nedsatt hastighet.

– Jeg er glad jeg ikke var sjåfør. Det er trangt. Hvis det kommer store vogntog imot og du er litt sliten, så er det fort gjort å dunke borti, uttalte finansminister Vedum til NRK da han satt på med en yrkessjåfør gjennom Sørfold-tunnelene i 2020.

I dag kunne altså samme mann med et stort smil kunngjøre at den ulykkesutsatte veien nå endelig skal utbedres.

Tar unna halvparten av tunnelene

– Dette er en stor dag for Norge, en stor dag for Nord-Norge og en ekstremt stor dag for denne regionene. Alle som kjenner til hva disse Sørfoldtunnelen, vet at det er snakk om 11 timers omkjøringstid hvis det blir stenging, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Men nå går vi altså i gang. Det er satt av penger allerede i 2024-budsjettet, og vi får da tatt unna halvparten av tunnelene på denne strekningen. Og så skal vi følge det opp videre.

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, blir intervjuet av TV2. (Foto: Runar F. Daler)

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, blir intervjuet av TV2. (Foto: Runar F. Daler)

– Stor kapasitet i anleggssektoren

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, var naturligvis også fornøyd med dagens nyhet. Hun lover at det er mer enn nok kapasistet i bransjen til å gå løs på prosjektet.

– Dette er et prosjekt som har vært høyt ønsket, men likevel ikke fått bevilgninger. Nå får man en bevilgning som gjør at i hvert fall seks av tunnelene settes i gang. Vi kan starte opp ganske raskt, men det må jo ut på anbud og ha sine lovlige runder, sier Brodtkorb.

–  Det er særdeles positivt å se at regjeringen nå har lagt bort det de snakket om i fjor, nemlig å kutte i veiinvesteringer. Nå prioriteres det i årets statsbudsjett. Det er stor kapasitet i anleggssektoren, og dette blir jo store prosjekter, så det vil være aktuelt for regionale og andre entreprenører i hele Norge.

– Svarer på kritikken vår mot Hålogalandsveien

Også MEFs regionsjef Martin Grønnslett var også tilfreds med at utbyggingen nå kommer i gang. Ikke minst er han optimistisk på lokale entreprenørers vegne.

– At de deler prosjektet opp i parseller som blir mer håndterlig, gjør jo at både lokale og nasjonale entreprenører kan få sjansen til å vinne. Og det svarer jo litt på den kritikken vi kom med mot Hålogalandsveien, som ble et gigantisk prosjekt uten konkurranse. Så det er veldig positivt. Vi håper at det komme til å bli mange lokale som skal jobbe her etter hvert, sier Grønnslett til Anleggsmaskinen.

Gøran Kimsaas, MEFs distriktssjef i Nordland, og Martin Grønnslett, MEFs regionsjef i Nord, var selvsagt til stede da nyheten ble sluppet. De gleder seg ikke minst på vegne av lokale og regionale entreprenører. (Foto: Runar F. Daler)

MEFs distriktssjef i Nordland, Gøran Kimsaas (t.v.), og MEFs regionsjef i Nord (Martin Grønnslett), var selvsagt til stede da nyheten ble sluppet. De gleder seg ikke minst på vegne av lokale og regionale entreprenører. (Foto: Runar F. Daler)

Utbyggingen vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland. Veien vil bli 14,5 kilometer kortere enn dagens E6. Den vil bidra til mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet, og tunnelene vil oppfylle tunnelforskriften.

Ny E6 Megården-Mørsvikbotn

  • Blir 43, 5 kilometer lang
  • Får fartsgrense 90 kilometer i timen
  • Får ny vei med 9 meters bredde
  • Dimensjoneres for modulvogntog (vogntog med lengde inntil 25,25 meter og vekt inntil 60 tonn).
  • Vil bygges ut i tre parseller, som kommer ut hver for seg.