E6 Ranheim–Værnes: Markedsdialog med befaring, 7. september

Nye Veier inviterer til markedsdialog om det videre arbeidet for utbygging av ny E6 Ranheim–Værnes. Konferansen 7. september retter seg særskilt mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen.

Les også: Forsinkelse i E6 Ranheim-Værnes

– Vi arbeider med en strategi for kontrakter og gjennomføring av prosjektet for ny E6 Ranheim–Værnes. Vi ønsker og trenger innspill fra markedet, sier Magne Ramlo, prosjektsjef i Nye Veier for E6 Ranheim-Værnes.

Annonse

Sendes ut i markedet i oktober

– På konferansen 7. september skal vi orientere om prosjektomfanget og legger til rette for en organisert befaring. Fredag 8. september tilbyr vi individuelle møter med Nye Veier for de som ønsker det. For trafikantene som kjører gjennom Trøndelag er det viktig med en ny og sikker vei. Det har høy prioritet at byggingen ikke blir ytterligere forsinket. Derfor er det vesentlig å starte dialogen og kontakten med entreprenørene, sier Ramlo i en pressemelding.

Nye Veier vil i løpet av oktober 2023 sende ny konkurranse ut i markedet. Planen er at ny avtale kan signeres medio april 2024. Det legges opp til en samspillsfase før målpris og fastpris fastsettes. Det vises i den forbindelse til Nye Veiers standard kvalifikasjonskrav for større entrepriser (over 1 mrd. kr).

Påmelding – praktisk informasjon

Alle presentasjoner på informasjonsmøtet og befaringen vil kun være på norsk. Befaringen gjennomføres med felles buss, med start/slutt fra Svebergtunet.

Det tillates inntil tre deltakere per firma. Påmelding til individuelle samtaler fredag 8. september skjer i samme påmeldingskjema. Disse møtene skjer via Teams. Påmeldingsfristen er 31. august.

Link til Påmelding: Konferanse 7. september 2023 E6 Ranheim – Værnes

Sted: Svebergtunet, Stavsjøvegen 10, 7550 Hommelvik
Tid: Torsdag 7. september 2023 kl 10.00 – 14.00

Program for konferansen

Kl. 10.00 – 11.30: Informasjonsmøte
Kl. 11.30 – 12.00: Kaffe
Kl. 12.00 – 14.00: Felles befaring med buss

Tilbud om transport 

Nye Veier vil sette opp busstransport fra Værnes lufthavn til Svebergtunet med avgang fra Værnes kl. 09.30 og retur fra Svebergtunet til Værnes lufthavn etter befaringen, med ankomst senest kl. 15.00.