Veidekke innstilt til milliardprosjekt på Fornebubanen

Veidekke er innstilt til å utføre tunnel- og grunnarbeidene for strekningen Majorstuen–Skøyen på Fornebubanen. Kontraktsverdien er estimert til i underkant av 1,4 milliarder kroner.

Endelig avtale vil bli inngått etter karensperiodens utløp 25. juni 2023. Dette ifølge en pressemelding fra Veidekke.

Anleggsarbeidet på strekningen Majorstuen–Skøyen starter i august/september 2023 og er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2027. Entreprisen omfatter tunnel- og grunnarbeider fra Volvat til Skøyen stasjon samt tverrslag til Madserud, der massene vil bli kjørt ut.

Annonse

Veidekke er allerede i gang med tilsvarende arbeider på strekningen Lysaker–Vækerø på Fornebubanen.