Nye Bodø lufthavn: Anbudskonkurranse verdt 2,4 milliarder

Dette er den andre av de to store kontraktene i prosjektet, og gjennomføres som totalentreprise, med tidlig entreprenørinvolvering og gjennomgående samspill.

Avinor skal sammen med Bodø kommune og Forsvaret bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.

I forbindelse med utbyggingen skal det anskaffes en totalentreprenør for E6 Terminal-Bygg

Annonse

– Dette er en svært spennende og omfattende kontrakt. Vi har allerede hatt stor interesse knyttet til kunngjøringen, blant annet gjennom et fullsatt informasjonsmøte på Oslo kongressenter i mai, sier prosjektdirektør Paul Torgersen, i en pressemelding fra Avinor.

Terminal på 22.000 kvadratmeter 

Kontrakten omfatter fire bygg, samt ombygging av noe eksisterende bygningsmasse. Hoveddelen av dette vil være terminalbygget på hele 22.000 kvadratmeter, i tillegg kommer driftsbygg, tømmestasjon og hovedport, samt ombygging av bygg tidligere eid av forsvaret.

Det kan også bli aktuelt å gjennomføre arbeider for andre aktører på lufthavnen eller ytterligere bygg som Avinor har behov for å etablere.

Tildeling rett rundt hjørnet

Dette er den andre av de to store kontraktene i prosjektet, og har en verdi på hele 2,4 milliarder kroner. Tildeling av den første store kontrakten, E2 Flyside-Anlegg, er rett rundt hjørnet og kan forventes før sommeren.

– Vi ser virkelig frem til anbudsrunden, og gleder oss til å se hvem som har lyst til å bygge et nytt og topp moderne terminalbygg. Det har gått 24 år siden Avinor sist bygde flyplass, så dette er uten tvil en sjelden mulighet, sier prosjektdirektør Paul Torgersen.