Lokal entreprenør vant kontrakt i Bypakke Ålesund

Statens vegvesen har signert kontrakt med Vasto Anlegg AS for bygging av det nye kollektivpunktet ved Ålesund sykehus.

– Jeg er veldig fornøyd med konkurransen. Vi fikk inn fem tilbud og alle var lokale, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Vasto Anlegg AS leverte det rimeligste tilbudet. Kontraktsummen er på 31,8 millioner kroner eks. MVA.

Annonse

– Vi er veldig stolt og fornøyde med å vinne en slik kontrakt for dette prosjektet i Bypakke Ålesund. Nå gleder vi oss til å fortsette å bygge på det gode samarbeidet vi har hatt med Statens vegvesen, sier Stein-Ove Riksheim, daglig leder i Vasto Anlegg AS.

Vasto Anlegg AS planlegger å starte opp arbeidet i månedsskiftet mai-juni, og første del av prosjektet skal være ferdige 20. desember 2023. Da vil tilkomsten til sykehuset gjenstå, og dette vil bli utført samtidig med flytting av inngangen til sjukehuset.

De nye busslommene sett mot nordøst. Busstoppet Sykehuslomma til høyre. Illustrasjonen viser også det nye krysset til byggefeltet på nordsiden, og hvordan sykkelfelt ledes gjennom kollektivpunktet. Adkomst mot sykehuset er ikke vist her, men den blir overbygd og universelt utformet. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Korter ned reisetiden

Prosjektet er en del av kollektivsatsingen i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetiden mellom sentrum og Moa. Hele krysset skal bygges om, og bussene skal stoppe i busslommer langs Borgundveien i stedet for å kjøre ned til sykehuset. Den nye adkomsten fra bussholdeplassen og ned til sykehuset vil bli gjennom parkeringshuset som helseforetaket skal bygge. Den blir naturligvis universelt utformet med heis og trapper.

– Det nye kollektivpunktet ved sykehuset er et lite veiprosjekt som gir god effekt. Vi ser fram til å komme i gang, sier Ole Kristian Birkeland.

Dette skal gjøres i krysset:

  • Nye busslommer på hver side av veien, med leskur som ligner de nye på Moa.
  • Kun én lysregulering i krysset.
  • Fotgjengerovergang kun ett sted, ved dagens hovedkryss/veien ned til sykehuset.
  • Atkomst til sykehusområdet via parkeringshus på sørsiden av veien, med heis og trappeløp.
  • Fortau også på nordsiden av veien, fra busstoppet og mot Moa.
  • Sykkelfelt, gjennom krysset, sykkelfeltet går bak busslommene.

Informasjonsmøte for naboer

Før oppstart vil Statens vegvesen og Vasto Anlegg invitere naboer til anleggsområdet til informasjonsmøte. Tema for møtet vil være overordnet informasjon om prosjektet, og hvordan naboer og andre blir berørt i anleggsperioden.