Veidekke skal bygge kraftverk

Veidekke har fått i oppdrag av Sognekraft Produksjon AS å bygge et nytt vannkraftverk ved Feios i Vik kommune i Sogn.

Utviklingen av prosjektet startet allerede for 23 år siden, og kontrakten som nå er inngått er en totalentreprise verdt om lag 500 millioner kroner ekskl. mva.

– Dette har vært et helt unikt prosjekt som Veidekke formelt startet opp i 2001, da avtalene med grunneierne om fallrettigheter ble inngått. De neste årene ble brukt til å utvikle prosjektet videre og innhente samarbeidspartnere på eiersiden, skriver selskapet i en melding.

Annonse

Fra 2005 pågikk konsekvensutredninger, konsesjonssøknad, behandling i ulike instanser med høringer og endringer helt frem til 2013, da konsesjonen til kraftverket ble gitt.

Da ble imidlertid det hele lagt på is grunnet lave kraftpriser kombinert med høye kostnader for høyspentoverføring.

Lang og stolt tradisjon

Ifølge Veidekke har kraftmarkedet i Norge og Europa endret seg, og dermed beredt grunnen for at prosjektet nå kan gjennomføres.

– Utvikling og bygging av vannkraftverk stiller høye krav til teknisk kunnskap, erfaring fra tunnelbygging og ikke minst solid tverrfaglig forståelse. Veidekke har en lang og stolt tradisjon for å utvikle og bygge vannkraftverk i Norge, så vi er veldig glade for å få et nytt prosjekt nå slik at kompetansen vår blir videreført. Vi takker Sognekraft Produksjon så mye for oppdraget og gleder oss stort over å endelig kunne realisere dette grønne kraftprosjektet, sier prosjektdirektør Bernt Wilhelmsen i Veidekke Anlegg.

Les mer om prosjektet her.

Feios kraftverk

Feios kraftverk skal produsere cirka 100 GWh årlig, dette skal tilsvare forbruket til 5000 eneboliger med årlig snittforbruk på 20 000 kWh. Fallhøyden fra øverste vanninntak blir på 435 meter, og kraftverket vil blant annet bestå av to inntaksdammer, fem bekkeinntak, mer enn ni kilometer tunneler og en kraftstasjon i fjellet for to turbiner med samlet slukeevne på 8000 liter vann i sekundet.

Byggearbeidene er allerede påbegynt med planlagt ferdigstillelse våren 2026. Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for første kvartal 2023.