Vassbakk & Stol har signert kontrakt om motorveibygging

Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Statens vegvesen om byggingen av E39 Hove – Osli. Kontrakten har en verdi på 378 millioner kroner.

Prosjektet er første delstrekning i utbyggingen av ny E39 mellom Ålgård og Hove, og en del av bymiljøpakken for Nord-Jæren.

«Very good»

Kontrakten inkluderer bygging av 2,7 km ny firefeltsvei med flere brukonstruksjoner, samt 1,5 km gang- og sykkelvei, noe lokalveier og samleveier.

Annonse

Prosjektet omfatter også støyskjerming, nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende vann- og avløpsledninger, kabelarbeider, samt rehabilitering av en mindre strekning av Bråsteinskanalen.

Prosjektet vil bli miljøsertifisert i henhold til det internasjonale sertifiseringsverktøyet BREEAM Infrastructure, med ambisjonen om å oppnå nivå «Very Good».

– Vi er svært glade for å få tilliten til å gjennomføre dette spennende samferdselsprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for oss i Vassbakk & Stol og det passer godt til både vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Nå ser vi frem til å komme i gang med anleggsarbeidene til sommeren, sier Inge Jan Thorsen, adm.dir. i Vassbakk & Stol, i en pressemelding.

Ferdig i 2026

Anbudskonkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling, og Vassbakk & Stol scoret best både på pris og kvalitet, ifølge meldingen.

Anleggsarbeidene skal gjennomføres i totalentreprise, og arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart.

Planlagt byggestart er sommeren 2023, med en forventet ferdigstillelse våren 2026.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og vil også samarbeide med Skanskas anleggsregion Industri, bro og marine i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Kontrakten på 378 millioner kroner inngår i ordrereserven for Skanska i Norden for andre kvartal 2023. (Kilde: Skanska)