Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove–Osli

Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Dermed ble valget av entreprenør på E39 Hove–Osli enkelt for Statens vegvesen.

Interessen i bransjen var stor for første etappe av Ålgård–Hove. Syv entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Veivesenet gikk videre med Stangeland Maskin AS, Bjelland & Jærentreprenør AF, Bertelsen & Garpestad AS og Risa AS, i tillegg til Vassbakk & Stol. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Entreprenørene har vært gjennom to runder med forhandlinger med Veivesenet og levert tilbud på pris og innhold.

Annonse

Prosjektleder i Statens vegvesen for E39 Ålgård–Hove, Geir Strømstad. (Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)

Entreprenøren skal bygge ny 2,75 kilometer firefelts motorvei, Bogafjell Kryss bygges om, inklusiv ny bro. Det er også ny bro over Høylandshåna, gang- og sykkelbro «IV Stien» erstattes med ny bro. Prosjektet omfatter også nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende kommunale og interkommunale vann- og avløpsledninger, kabelarbeider samt rehabilitering en mindre strekning av Bråsteinskanalen.

– Vassbakk & Stol hadde det laveste tilbudet på 376 831 236,00 kroner. I tillegg har de fått fratrekk i vurderingen på 92 083 333,33 kroner. De hadde gode løsninger på trafikkhåndtering i byggeperioden og konstruksjoner. Ytre Miljø-kravene er godt ivaretatt og de har totalt sett gode generelle løsninger, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

Rangering Tilbyder Pris
1 Vassbakk & Stol kr 376 831 236,00
2 Risa AS kr 389 867 652,00
3 Stangeland Maskin kr 416 765 008,30
4 Bertelsen & Garpestad kr 463 879 229,00
5 BJAF kr 624 941 731,00

Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren. Etter planen skal strekningen være ferdig våren 2026. Entreprenøren skal nå starte detaljprosjekteringen og byggestart er planlagt sommeren 2023.