Bygger badepark for bruk i nye 100 år

Det er cirka 100 år siden natursteinsmuren i Badeparken i Drøbak ble satt opp for å utvide friluftsområdet mot Oslofjorden. Nå er entreprenør Leif Grimsrud AS i full gang med å restaurere og bygge opp igjen muren på oppdrag fra Frogn kommune.

Frogn kommune har inngått kontrakt med Leif Grimsrud AS for istandsettelse av muren mot sjøen i Badeparken. Prosjektet omfatter demontering og gjenoppbygging av muren mot sjøen fra Varmbadet og nordover mot Parrstranda.

– Det ble fattet et politisk vedtak tilbake i 2018 om å oppgradere Badeparken med blant annet ny lekeplass, restaurering av sjøbadet og ny murkant mot sjøen, sier Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder Eiendom i Frogn kommune.

Annonse
Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder Eiendom i Frogn kommune,

Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder Eiendom i Frogn kommune, forklarer og viser hvordan Badeparken vil bli når prosjektet er ferdig til sommeren. (Foto: Njål Hagen)

I 2020 begynte planleggingen av en oppgradering etter at vær, vind og bølger fra Oslofjorden hadde tæret på bygninger, brygger, kaifronter og muren i mange år.

Badeparken ligger innenfor områderegulering for gamle Drøbak, og er en sentral del av Drøbaks historie. Dette har krevd god planlegging i forkant av oppstart, og en rekke tiltak for å ivareta det verneverdige området.

Grimsrud ansatte

Marius Johnsrud tilbringer mye av arbeidsdagen i vannet, og hadde kanskje ønsket at arbeidet ble utført i sommerhalvåret. Mer komfortabelt har nok Einar Nilsen det i førerhytta på Volvo-graveren. (Foto: Njål Hagen)

Båttrafikk og bølger

Muren som skal demonteres og gjenoppbygges, ble antageligvis bygget en gang rundt 1900, og har siden den gang beskyttet friluftsområdet. Men etter hundre års påvirkning fra båttrafikk og bølger, var muren i ferd med å rase ut, og flere steder var det store setningsskader.

– Det som gjøres er å demontere den gamle muren, for så å bygge den opp igjen, bare mer solid, sier Jakobsen.

Arbeidene ble påbegynt i oktober 2022 og forventes å være ferdig i juni. Med andre ord, før årets badesesong starter for fullt.

Det er et møysommelig arbeid entreprenør Leif Grimsrud utfører. Først fjernes den gamle muren, for så å bli bygd opp igjen stein for stein, men mer nøyaktig enn da den ble bygd første gang.

– Så mye som mulig av steinen fra den gamle muren skal brukes igjen, sier Jakobsen.

Stein som ikke kan brukes i selve muren, blir brukt i bakfylling. Det blir også tilført en god del ny stein, for å sikre best mulig kvalitet på den nye muren.

– Vi istandsetter for fremtiden, samtidig som vi tar vare på murens historiske uttrykk, sier han.

Jan Gustavsson er ansatt i Østfold Stenmontering og har jobbet med naturstein siden han var 15 år.

ERFARING: Jan Gustavsson er ansatt i Østfold Stenmontering og har jobbet med naturstein siden han var 15 år. Oppvekst i steinbrudd med Iddefjordsgranitt og 41 års erfaring kommer godt med når steinmuren i Badeparken skal gjenoppbygges. (Foto: Njål Hagen

Reparert tidligere

I den gamle muren ble det bruk leire i bakfyllingen, og dette skal være noe av grunnen til at muren nå må bygges opp igjen. Sjøvannet har vasket vekk leiren gjennom mange år, som igjen har ført til dårlig stabilitet i steinmuren.

Det har også tidligere vært utført flere små og store reparasjoner på muren.

Fra Badeparkens historie på Frogn kommunes nettsider står det følgende: «I 1962 ble Drøbak og Frogn slått sammen, og det ble gjort en innsats for å sette parken i stand. Kommunen reparerte den gamle steinbrygga langs Parrsletta, mens det i overkant av brygga ble lagt armering og sementdekke. Sannsynligvis ble det også samtidig brukt sement i et forsøk på å jevne ut mellom fjellknausene lenger syd i parken. Man førsøkte å etablere plen på Parrsletta og på de flatere partiene lengre opp i parken, men dette viste seg å være vanskelig på grunn av dårlig drenering. Etter gjentatte forsøk lyktes det i noen grad. På 1970-tallet ble steinbrygga langs Parrsletta igjen reparert. Den ble rettet opp og forlenget med trapper i nord».

Lars Magnus Gjøby driver enkelpersonsforetaket Gjøby Maskinservice og er underentreprenør på prosjektet. Han venter på en ny Hitachi 225 korthekk, men frem til den blir levert fungerer den gamle Hitachi 210-graveren. (Foto: Njål Hagen)

Lars Magnus Gjøby driver enkelpersonsforetaket Gjøby Maskinservice og er underentreprenør på prosjektet. Han venter på en ny Hitachi 225 korthekk, men frem til den blir levert fungerer den gamle Hitachi 210-graveren. (Foto: Njål Hagen)

Jetpeling

Det som nå gjøres er å demontere og gjenoppbygge 246 meter mur mot sjøen. Det skal også etableres et steinsatt amfi i overgangen mellom gressletten og sandstranden.

Det som allerede er utført er jetpeling for stabilisering av bygget Varmbadet. Dette ble utført av Seabrokers Fundamentering i desember 2022.

Hovedentreprenør er Leif Grimsrud AS, og med som underentreprenører er Østfold Stenmontering AS og Gjøby Maskinservice.

Kontrakten mellom Leif Grimsrud AS og Frogn kommune er på ca. 20 millioner kroner ekskl. mva., og prosjektet skal ferdigstilles til 5. juni i år.

Seabrokers Dolomiti AS utførte jetpeling

Seabrokers Dolomiti AS utførte jetpeling for stabilisering av grunnen rundt Varmbadet i desember 2022. (Foto: Ketil Solvik-Olsen)