Første spadetak på Vikingtidsmuseet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe markerte tirsdag 14. februar byggestarten på Norges nye verdensattraksjon på Bygdøy i Oslo.

– Jeg er glad for at byggingen av det nye Vikingtidsmuseet nå er i gang. Å sikre kulturskattene fra vikingtiden har aller høyeste prioritet. Dette er viktig for Norge som kulturnasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en melding fra Statsbygg.

Prosjektet har siden høsten 2022 klargjort og tilrettelagt for at byggearbeidene kan starte opp for fullt. En utfordrende tomt med spesielle grunnforhold og tilrettelegging for å sikre skip og gjenstander har opptatt hverdagen.

Annonse

Det nye museumsanlegget blir totalt ca. 13.000 kvadratmeter stort – tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet, og verdens største og mest innholdsrike museum om vikingtiden.(Illustrasjon: Statsbygg/AART architects).

 

Nå skal det også jobbes med å etablere en vibrasjonsskjerm av massiv betong, sette spunt og kalkstabilisere grunnen før graving. Så starter arbeidet med å grave ut tomten, splitte fjell og støpe arbeidsdekker.

– I Statsbygg skal vi være best på bygg med mening. Dette bygget, som skal huse Norges aller viktigste bidrag til verdensarven, er helt unikt. Nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med entreprenør AF Gruppen, Aart Architects, Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo inn i byggefasen, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Les mer om det nye Vikingtidsmuseet, som blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden.