Kvinnenettverk – enormt viktig!

– Jeg hadde ikke vært politiker nå, hvis ikke Arbeiderpartiet hadde hatt et kvinnenettverk da jeg var 18 år og gikk inn i lokalpolitikken på Hamar, der det bare var gamle gubber.

Det sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, da hun besøkte MEFs kvinnenettverk på Arctic Entrepreneur.

Synliggjør mulighetene

– I Arbeiderpartiets kvinnenettverk fant jeg inspirasjon. Jeg traff andre som var opptatt av det samme som meg, og vi kunne diskutere hvordan det var å være ung jente i en mannsdominert lokalpolitikk. Og det er akkurat det samme dere gjør nå i dette kvinnenettverket, sa hun til de mange titalls fremmøtte MEF-damene. Kvinnenettverket i MEF ledes av en styringsgruppe på åtte kvinner fra de ulike regionene og fagavdelingene, og ble etablert på fjorårets Arctic Entrepreneur.

Annonse

– Det handler rett og slett om at dere synliggjør muligheter for jenter og kvinner som kanskje ikke engang har tenkt i de baner. Dere må vise de damene som lurer på om denne bransjen kan være noe for dem, at er den. Og at her er det mulig å trives, helt på lik linje med menn. Derfor er dette nettverket helt avgjørende, slo hun fast.

MEF-sjef Julie Brodtkorb, ildsjel i kvinnenettverket Solvår Milach Strand og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er alle skjønt enige om at det er behov for et kvinnenettverk i MEF. (Foto: Runar F. Daler)

– Angrer så innmari

Trettebergstuen fortalte også hvordan hun fremdeles angret på valg hun gjorde i ungdommen, fordi hun lot seg styre av tradisjonelle kjønnsroller.

– Er det noe som irriterer meg grundig, så er det at helt fra vi er født, og fra vi går i barnehagen og på skolen, så innordnes vi i noen sett av forventninger knyttet til hva jenter skal gjøre og hva gutter skal gjøre. Da jeg var 16 år, hadde jeg fryktelig lyst til å ta førstegangstjeneste. Det var jo ikke kvinnelig verneplikt på den tida, men jenter kunne stille på sesjon og komme inn i militæret hvis vi kom gjennom nåløyet. Men jeg møtte aldri på sesjon, for det var liksom ikke slik jenter skulle gjøre på den tida. Og det angrer jeg så innmari på, sa hun.

Annonse

– Og da vi gikk til rådgivning på ungdomsskolen om videregående valg, så husker jeg veldig godt at hun som var rådgiver bare snakket til gutta om yrkesfag, og ikke til oss jentene. Vi fikk ikke engang vite at for eksempel anleggsbransjen var en mulighet. Så det er ikke så rart at dere som er her i dag er blant bare noen få kvinner i Norges mest mannstunge bransje. Og det er vi nødt til å gjøre noe med.

Utdaterte bedrifter

– Det er fortsatt noen som hevder at «damer vil ikke ha lederansvar». Men det stemmer ikke. En forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at også damer vil ha makt, prestisje, fet direktørlønn, bonus, fallskjerm, mye jobb og mye ansvar. Det er ikke viljen det står på. Heller ikke kompetansen, sa Trettebergstuen til forsamlingen, før hun kom til det hun mener er kjernen i problemet.

– Forskningsrapporten viser at en kvinnelig kandidat ofte foretrekkes ved en ansettelse, dersom alt annet er likt. Men alt annet er ikke likt mellom mannlige og kvinnelige kandidater som søker på en jobb. For, som rapporten peker på og som alle her vet godt; det skjer noe når vi får barn. Det er nå en gang sånn, at det er vi damer som tar det meste av ansvaret hjemme. Hvis ungene våre er syke, så er det gjerne vi som er hjemme. Og hvis de skulle kaste opp i barnehagen, da ringer barnehagen mamma først, fortsatte hun.

– Når vi ikke er likestilt i familielivet og på hjemmebane, så er det kvinner som taper når vi får barn. Og derfor er det også slik at det er flere menn enn kvinner i topplederstillinger. I et godt, attraktivt og framtidsrettet næringsliv, må det bli enklere å kombinere familie og arbeid. Og de bedriftene som ikke stiller forventninger om at både mamma og pappa skal være hjemme med syke barn, og som forventer at man skal jobbe døgnet rundt – de bedriftene er allerede utdatert. De bedriftene vil ikke klare å tiltrekke seg de beste hendene og hodene i framtida. For det er ikke slik folk vil leve lenger, slo hun fast.