– Doffin har daua!

Mangelen på oppdrag er noe av det som bekymrer entreprenørene mest akkurat nå. Og fastpriskontrakter vil ingen ha.

Under en paneldebatt på Arctic Entrepreneur, ledet av MEFs nestleder Roger Ingebrigtsen, var det liten tvil om hva de tre bedriftslederne på scenen var mest bekymret for fremover.

Ikke mye å regne på

– 2022 var egentlig et ganske bra år for oss, og ordreboka har egentlig aldri vært så bra som den er nå, men det er utelukkende på grunn av ett prosjekt. Og vi må jo ha påfyll, og jeg er jo litt bekymra for om vi klarer å fylle ordreboka fremover, sier Ann-Kathrin Storhaug von Rappe, daglig leder i Lesja Bulldozerlag AS.

Annonse

– Noe av det første jeg gjør hver dag, er å gå inn på Doffin (Database for offentlige innkjøp, red. anm.) for å se hva som er å regne på der. Og jeg må jo si at når jeg er inne på Doffin nå for tida, så er det ikke mye å regne på der. Det er som at Doffin har daua, altså, sier hun med et smil, og blir møtt med latter fra salen. Men det er åpenbart alvor bak. For situasjonen i markedet nå er høyst usikker.

Få oppdrag

– Vi har fått noen nye jobber fremover, så jeg er ikke så veldig bekymra for vår egen del. Men jeg er veldig bekymra for bransjen generelt, for det blir veldig lite å regne på fremover, sier Svend Ingvar Hoel Larsen, daglig leder for Hammerfest-bedriften Larsen Maskin og Transport.

– Det er for få oppdrag der ute. Utviklingen blant MEF-bedriftene har jo også vært sånn at de små har blitt mellomstore, og de store har blitt enda større, så vi har litt en stor og tung bransje, så vi trenger flere og større oppdrag enn vi gjorde for 10 år siden, sier han.

Ønsker mer forutsigbarhet

Bjørn Risa, daglig leder for Risa AS deler også bekymringen for oppdragstørken i markedet.

– Vi flyter nok en del på de jobbene vi har hatt de siste par årene, og har egentlig en god ordrereserve for 2023 nå. Men det er vanskelig å planlegge i dette markedet, og jeg tror nok vi får en liten nedgang de neste to-tre årene, sier han.

– Jeg kunne ønske meg en plan for noen år frem i tid, som ville gitt en større forutsigbarhet. En plan for når jobbene kommer og hvor mange jobber som kommer i hver region. Hvis det blir færre prosjekter, så må vi jo nedbemanne, men da vet vi i hvert fall om det. Problemet er når man ikke vet om det, og ikke får styrt etter det, sier Bjørn Risa.

Aldri mer fastpris

Noe annet alle de tre bedriftslederne var enige om, var at fastpriskontrakter er helt ut.

– Vi inngikk ny brøytekontrakt høsten 2021, på den samme roden vi har hatt i 15 år, med prisregulering én gang i året, noe som har fungert helt fint. Vi gikk på med godt mot i den nye kontrakten, og tenkte at hvis prisen skulle gå opp et par-tre prosent, så får vi jo justert det igjen til høsten. Det er jo sånn vi har drevet i 30 år. Men så kom smellen i februar 2022. Plutselig var dieselprisen 28 kroner og 70 øre, og det kosta 10-11000 kroner å fylle opp lastebilen, mot 6000 før økningen, forteller Svend Ingvar Hoel Larsen.

– Vi måtte da hive oss rundt og tenke nytt. Så vi gjorde noen grep; hadde færre folk ute og flere hjemmevakter, vi la på doble brøyteskjær for å få mindre slitasje, og vi tenkte i det hele tatt økonomi i alt vi gjorde. Og det hjalp jo, for vi klarte å få ned kostnadene en god del, men vi måtte likevel si nei til jobber, for vi kunne ikke kjøre for de prisene vi hadde gjort tidligere. Så når vi skal tegne nye driftskontrakter fremover, så skal vi ha kvartalsvis prisregulering. Fastpris er ikke lenger noe alternativ, slår han fast.

Hadde blitt stygt uten prisregulering

– Når det gjelder fastpriskontrakter, har vi egentlig aldri tenkt på at det skal være noen særlig stor risiko. Vi hadde to slike kontrakter i fjor, med Lesja kommune og Lillehammer kommune. Vi har hatt god dialog med de kommunene, og har faktisk fått prisregulering. Det hadde blitt ordentlig stygge prosjekter, hvis vi ikke hadde fått den prisreguleringen, sier Ann-Kathrin Storhaug von Rappe.

– Man kan nesten ikke drive i denne bransjen hvis man ikke klarer å takle litt usikkerhet. Men fastpriskontrakter, det er det nå slutt på, sier hun bestemt.

Pri én

– Det er krevende å være entreprenør i vanskelige tider. Men vi har prøvd å snu litt på det internt og sagt at det vil alltid være noen kriser og utfordringer; vi må bare ha fokus på det vi selv kan gjøre noe med. Og tiltak nummer én for oss, er at vi skal ikke inn på noen flere fastpriskontrakter, sier Bjørn Risa.