Ti vil bygge ny E6 i Porsanger

Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark. Hele ti entreprenører har levert tilbud på jobben.

Nå blir det ny E6 forbi Veines i Porsanger. En strekning på over to kilometer skal få stamveistandard med 8,5 meters bredde, og det skal bygges ny bru over Vuolmmašjohka.

De ti entreprenørene som har lagt inn tilbud er:

Annonse

– Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen.

Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

Viktig strekning

Strekningen knytter indre og ytre del av Porsanger sammen, og har stor betydning for næringstrafikken mellom indre og ytre Finnmark, og mellom øst og vest.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, skal det bli både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden.

  • Oppgradering og nybygging av vei – 2,25 kilometer
  • Ny bru over Vuolmmašjohka – 86 meter lang over tre spenn
  • To avkjørsler skal utbedres
  • Tre avkjørsler stenges
  • Krysset til kommunal vei flyttes

I tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja. Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.