Skanska tilbake på tunneltoppen

Entreprenørselskapet Skanska tok ut over 1,2 millioner faste kubikkmeter med fjell i forbindelse med tunnelarbeider i løpet av 2022.

Skanska er på en solid førsteplass som Norges største fjellsprenger. Selskapet tok ut hele 1 237 441 fm3, ifølge årets tunnelstatistikk fra Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

I løpet av 2022 ble det tatt ut i alt 5 127 384 faste m3 fra norske tunneler og bergrom.

Annonse

Både Skanska, Implenia og Hæhre har hatt en stor økning fra 2021, mens Kruse Smith og Veidekke har hatt en markant nedgang i antall faste kubikkmeter, sammenlignet med året før.

Samlet tunnellengde er 68 710 lm tunnel, dette inkluderer alle typer tverrsnitt. Av disse ble 3 205 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 24 forskjellige entreprenører, fire flere enn i 2021.

Statistikken til Norsk forening for fjellsprengningsteknikk har eksistert helt siden 1971, og har hele tiden vært basert på innrapporterte tall fra de utførende.

En økning på nesten 1 fm fra 2021 til litt over 5,1 millioner fm3 i 2022. (Illustrasjon: NFF)

Kraftig økning på vei og vannverk, en liten økning på vannkraft, samt stor nedgang på jernbane og fjellhaller. (Illustrasjon: NFF)

Skanska tilbake på topp, fulgt av Implenia, Hæhre og LNS, markant nedgang for Kruse Smith og Veidekke. (Illustrasjon: NFF)

 

Det er stor økning i antall kilometer ny tunnel i 2022, volumet i 2021 var preget av berghaller og rehabilitering. (Illustrasjon: NFF)

Norsk Grønnkraft og Hardangermaskin fortsetter med TBM-drift med små tverrsnitt. (Illustrasjon: NFF)

For komplett statistikk se Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).