Ny rystelsesstandard lansert

– En forenklet og mer konkret standard, som vil bidra til at entreprenører vil kunne gjennomføre sprengningsarbeider på en mer hensiktsmessig måte, uten å skade konstruksjoner, sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

NS 8141 – som ofte bare blir kalt «rystelsesstandarden» – er en serie standarder som omhandler vibrasjoner og støt med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk.

Det er del 1 av denne serien, NS 8141-1 Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, som nå er revidert. Oppdateringen kommer som følge av ny kunnskap om sammenhenger mellom vibrasjoner og bygningsskade, og flere av faktorene er endret og forenklet.

Annonse

Konkret og forbedret

– Den nye standarden baserer seg på standarden fra 2001, og det er viktig for oss at den baserer seg på det som har vært gjeldende innenfor sprengningsarbeid helt siden 2001, sier MEFs Frode M. Andersen, som også sitter i komiteen hos Norsk standard som arbeider med vibrasjoner og bygningsskader.

Frode M. Andersen har fagansvar for sprengning i MEF. (Foto: MEF)

– Med de nye endringene får sprengningsbransjen mer reelle grenseverdier å forholde seg til når det gjelder sprengningsarbeider i nærheten av byggverk. Den nye standarden er etter vårt syn også mer konkret med tanke på beregning av grenseverdier, slik at man kan unngå uheldig kombinasjon av flere reduksjonsfaktorer. Dette har entreprenørene hatt negative erfaringer med over tid, både med hensyn til økonomi og gjennomføringsevne, sier han.

Gyldig fra november

Standarden ble offisielt utgitt 4. november 2022, og er dermed allerede gyldig og kan tas i bruk.

– På grunn av inngåtte kontrakter ved pågående prosjekter, tar det gjerne litt tid før nye og/eller reviderte standarder tas i bruk for fullt. Nye 8141-1 bør likevel legges til grunn ved nye prosjekter. Veiledningen til NS 8141-1 er også under revisjon, og den nye utgaven er ventet i løpet av første halvår 2023, avslutter Frode M. Andersen.