Avlyser konkurranse på E39 Glaskartunnelen

Bare én av tre entreprenører ble kvalifisert til å oppgradere E39 Glaskartunnelen i Åsane. Statens vegvesen velger derfor å avlyse konkurransen og lyse ut på nytt.

Den 21. november gikk fristen ut for å melde sin interesse for oppgradering av Glaskartunnelen på E39 mellom Bergen og Åsane. I dagene som nå er gått, har Vegvesenet studert papirene fra de tre entreprenørene nøye.

Kompleks trafikkavvikling

– Dessverre har vi konkludert med at bare den ene av de tre har levert dokumentasjon på at de er kvalifisert for jobben, noe som gjør at vi ikke har reell konkurranse her, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen i en pressemelding.

Annonse

Det springende punktet har vært hvordan entreprenørene har tenkt å løse den komplekse trafikkavviklinga i prosjektet.

– Dette er en høytrafikkert strekning på E39 ut fra Bergen, med 48 000 kjøretøy i døgnet, og trafikkavvikling blir derfor tillagt svært høy vekt. Vi velger derfor å avlyse denne konkurransen, og lyse ut på nytt igjen når karenstida for å klage er ute. Det betyr i praksis ny utlysning rundt årsskiftet, sier Dahle Sylta.

Manglende konkurranse

Etter § 25-4 (1) i Forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver umiddelbart avlyse konkurransen dersom de har “saklig grunn”. Manglende konkurranse er en slik grunn, da det medfører at Veivesenets «behov og formål med anskaffelsen ikke har blitt møtt».

Statens vegvesen er opptatt av at leverandører som har meldt forespørsel om deltakelse får anledning til å gi konstruktive tilbakemeldinger samt å stille spørsmål rundt kvalifikasjonsprosessen. Entreprenørene er derfor invitert til samtaler i løpet av uke 49, dersom de ønsker.

– Avlysning av denne første runden vil forsinke oppstart med minst en måned, men vi er opptatt av å ha en god og ryddig prosess, og at vi får reell konkurranse om oppdraget, sier Sylta.

Tuneller fra 90-tallet

Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen. Det er en toløpstunnel med to kjørefelt i hver retning. Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, med tunnelprofil T9,5. Nordgående løp er på 585 meter og ble åpnet i 1994, med tunnelprofil T11,5.

Det skal gjøres full oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt alt av anleggs- og byggeteknisk utstyr i de to tunnelløpene. Nye grøfter, sprenging, sikring av berg og ny vann- og frostsikring inngår i arbeidet, samt at det skal åpnes opp for toveistrafikk gjennom ett tunnelløp. Dette vil utvide anleggsområdet til totalt nesten 6 km motorvei med 22 gitterdragere, 124 feltanvisere og 80 ulike skilter.