To nye æresmedlemmer i NFF

Nils Røren og Ola Woldmo ble hedret med æresmedlemskap i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) på Fjellsprengningsdagen 24. november.

– Vi har i år besluttet å utnevne to æresmedlemmer, sa NFFs styreleder Olaf Rømcke, før han leste styrets beslutning:

Ildsjel

– Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er helt avhengig av at medlemmene våre bidrar med frivillig innsats i nesten alt vi gjør. Det gjelder utarbeidelse av våre publikasjoner, som bidragsyter i diverse komiteer og utvalg, som foredragsholder eller standpersonell ved ulike anledninger. Noen ildsjeler utmerker seg rett og slett ved å være en arbeidsmaur; sjauer, sjåfør, sliter ved utallige anledninger, sa han.

Annonse

– Kandidaten har vist stor utholdenhet ved distribusjon av bøker, og kjøring av diverse gjenstander opp til Hunderfossen. I tillegg har denne kandidaten nesten vært en egen NFF-avdeling hos sin tidligere arbeidsgiver, ved å markedsføre bidrag av mange ulike slag. Kandidaten er NFFs styrerepresentant i Foreningen for Norsk fjellsprengingsmuseum, og er også fast jurymedlem i den årlige fotokonkurransen. Nils Røren utnevnes til æresmedlem, erklærte han til en jublende forsamling.

Svært sentral

– Den neste kandidaten har vært bidragsyter på mange kurs og konferanser, og har vært i programkomiteen på opptil flere av dem. Kandidaten har videre vært komitemedlem i Internasjonal komite gjennom mange år. Kandidaten var også svært sentral i NFFs første podcast-serie. De av dere som har holdt på med injeksjon, har sikkert møtt denne blide person, fortsatte Rømcke.

– Vi vil samtidig benytte anledningen til å gratulere både Norsk veimuseum og Forening for Norsk fjellsprengermuseum med 30-årsjubiluem. Nåværende styreleder i Norsk Fjellsprengingsmuseum, Ola Woldmo, utnevnes herved til æresmedlem, sa Rømcke og ble møtt av nok en klappsalve fra salen.