Stor interesse for å designe Nasjonale turistveier

81 arkitekter og landskapsarkitekter ønsker å bistå Statens vegvesen med å utforme fremtidens turistveiattraksjoner.

Statens vegvesen utlyste nylig en tredje runde for å finne nye formgivere til turistveiprosjekter som planlegges gjennomført i perioden 2023-2029.

Rammeavtaler

Ifølge en pressemelding fra Veivesenet har totalt 54 arkitekter og 27 landskapsarkitekter meldt sin interesse for å inngå avtale med Nasjonale turistveier om å utvikle stoppesteder, utsiktspunkter, rasteplasser og servicebygg i ny moderne design.

Annonse

Tilsvarende utlysinger av avtaler med arkitekter og landskapsarkitekter ble gjennomført i 2014 og 2007.

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler med et utvalg av de nye søkerne for å formgi fremtidige turistveiprosjekter rundt omkring i landet. Utvelgelsen foretas av en jury sammensatt av representanter fra Nasjonale turistveier, arkitekturrådet, NLA og NAL.

Søkerne vil bli vurdert på bakgrunn av tidligere utførte prosjekter og en orientering om det enkelte kontoret. Rammeavtaler kommer deretter til å inngås med 6–10 nye kontorer. Tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen vil som regel skje ved fornyet konkurranse mellom arkitektene som har blitt inkludert i avtalen.

Annonse

Ureddplassen ved fylkesveg 17 i Gildeskål, Nordland, Nasjonal turistvei Helgelandskysten.
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter.
Landskapsarkitekt: Inge Dahlman/Asplan Viak AS. (Foto: Steinar Skaar/Statens vegvesen)

Pågått i snart tre tiår

– Statens vegvesen har som byggherre gjennom Nasjonale turistveier i alle år hatt som ambisjon å bidra til å utvikle arkitektfaget i Norge, forteller Fredrik Fløgstad på Turistveiseksjonen i pressemeldingen.

– 81 søkere er en respektabel og inspirerende bekreftelse på interessen for å delta i Statens vegvesens turistveiprogram, sier Fløgstad.

Utviklingen av Nasjonale turistveier har pågått i snart tre tiår med i alt 175 realiserte prosjekter ved utgangen av 2022. Så langt har et 50-talls formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveier til en attraksjon som vekker oppsikt langt utenfor Norge og bidrar til å styrke næringen i distriktene.

Om Nasjonale turistveier

Nasjonale turistveier er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør, langs fjorder, fjell, foss og kyst. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høyt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gjør inntrykk i inn- og utland.  Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveier gitt Norge en ny turistattraksjon som vekker reiselyst og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene. (Kilde: Statens vegvesen)