Full fart med Syltern langs Tunna

Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner, og nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny vei langs Tunna.

– Vi har startet byggingen av ny vei vest for Tunna, i Tynset kommune, og utretting av svingene lengst sør i prosjektet. Mandag 31. oktober starter sprengningsarbeidene. Det er godt å være i gang. Dette er et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak på en ulykkesbelastet strekning av rv. 3. Den gamle brua er også moden for utskifting, forteller byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen og prosjektleder Jo Syrstad i Syltern, i en pressemelding.

En beslutning om brutype er nært forestående, og det skal være et svært godt samarbeid med Syltern, deres rådgiver AFRY og Vegdirektoratet for å finne en løsning som er god for framtidig vedlikehold og for omgivelsene (Foto: Arne Meland/ Statens vegvesen)

Endringer på ny Tunna bru

Den nye brua over Tunna var opprinnelig planlagt som trebru. Gjennomgang og kontroll av den planlagte trebrua er satt på vent inntil årsaken til brukollapsen på Tretten er avklart.

Annonse

-Vi har ingen mistanke om at den planlagte trebrua over Tunna har svakheter. Vi er avhengig av fremdrift i prosjektet og kan ikke vente for lenge med prosjektering av brua og bygging av fundamenter, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Les også: Johs. J. Syltern skal bygge Tunna bru

Det er ifølge Statens vegvesen viktig å komme i gang med bygging av ny bru. Derfor jobber etaten sammen med totalentreprenør Syltern, deres rådgivere og underleverandører med alternative løsninger for ny Tunna bru.

-En beslutning om brutype er nært forestående. Vi har et svært godt samarbeid med Syltern, deres rådgiver AFRY og Vegdirektoratet, og skal finne en løsning som er god for framtidig vedlikehold og for omgivelsene, sier Meland.

På grunn av flom og isgang i Tunna stiller reguleringsplanen til prosjektet krav til at det ikke skal være brusøyler ute i elva. Samtidig skal det være mulig å ferdes langs elva.

-Med denne endringen kan vi ikke lenger love at ny bru står ferdig i 2023. Vi håper likevel at dette kan la seg gjøre, og dette er ett av flere forhold vi nå legger vekt på når vi skal velge brutype, sier byggeleder Stig Johansen.

Den nye brua over Tunna var opprinnelig planlagt som trebru. Gjennomgang og kontroll av den planlagte trebrua er satt på vent inntil årsaken til brukollapsen på Tretten er avklart. (Foto: Arne Meland/ Statens vegvesen)

Full fart også i trafikken, dessverre!

I forbindelse med veiarbeidene er skiltet hastighet satt ned for å øke sikkerheten for de som jobber på og langs veien, og de som kjører der.

-Vi opplever dessverre mye stygg kjøring. Flere ganger daglig observerer vi farlige situasjoner der bilførere ikke tar hensyn til de som har veien som arbeidsplass. Vi må jobbe i veikanten, og vårt mannskap må kjøre inn på og ut av veien for å få bygd en bedre, mer effektiv og sikrere vei, sier Syrstad.

– Vi vil alle hjem til våre kjære etter endt arbeidsdag, vi har ingen å miste, og vi henstiller alle til å ta hensyn, sier han.

-Dersom den trafikale situasjonen gjennom anleggsområdet ikke bedrer seg, kan vi bli nødt til å sette inn ekstra regulerende tiltak. Det kan være signalregulering og fartsdempere. Vi håper å unngå dette, da dette kan skape trafikale vansker videre oppover Tunndalen, sier byggeleder Stig Johansen.

Mer informasjon om prosjektet på vegvesen.no