Busengdal AS med på Bypakke Ålesund

Statens vegvesen har gjennomført anbudskonkurranse på forbedrende arbeid i Breivika, og signerte mandag kontrakt med Busengdal AS.

-Det har vært et mål for oss å være en del av Bypakke Ålesund. Nå gleder vi oss til å ta fatt på oppgaven, sier Rolf Anders Håberg, daglig leder i Busengdal AS.

Lokale aktører

Busengdal AS leverte det beste tilbudet, og etter at opsjoner er avklart er kontraktsummen 33,3 millioner kroner eks. mva., ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse

-Jeg er veldig fornøyd med konkurransen. Vi fikk inn fem tilbud og mange av aktørene var lokale, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Busengdal AS planlegger å starte opp arbeidet i slutten av oktober, og skal være ferdige til sommeren 2023.

En del av Bypakke Ålesund

Den forberedende entreprisen skal legge til rette for den store tunnelentreprisen, og arbeidet består i hovedsak av:

  • Sprengning og utlasting av forskjæring til Lerstadtunnelen
  • Tørrmur langs forskjæring
  • Omlegging av lokalveier
  • Støyskjerming

Ny E136 mellom Breivika og Lerstad er en del av Bypakke Ålesund. Statens vegvesen jobber med detaljprosjektering av hovedentreprisen på strekningen, og den skal etter planen utlyses i mars 2023.