NCC skal opparbeide «nye» Middelalderparken i Oslo

NCC har inngått kontrakt med Bane NOR om tilbakeføring og opprusting av terrenget i Middelalderparken i Oslo. Nye jernbanespor, blant annet til Follobanen, er lagt under parken. Kontrakten har en verdi på ca. 140 millioner.

Entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» er en del av Follobaneprosjektet der Bane NOR er byggherre. Entreprisen omfatter opparbeiding av terrenget i området som kalles Klypen, en del av Middelalderparken. De siste årene har dette vært anleggsområde, men nå skal det bli grøntområde, ifølge en melding fra NCC.

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. (Foto: NCC/Robin Stenersen)

Byrom for alle

– Vi i NCC er stolte over å kunne bidra til å gjøre dette historiske området om fra anleggsområde til byrom – til glede både for Oslos beboere og besøkende, sier Renate Berget, avdelingssjef i NCC Infrastructure.

Annonse

Bane NOR har i samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Oslo kommune planlagt «nye» Middelalderparken som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere i området.

– Middelalderparken i Oslo blir opp mot dobbelt så stor i kjølvannet av Follobaneutbyggingen. Dette grønne byrommet vil bli et av landets viktigste historiske formidlingssteder og samtidig et utvidet byrom for naboer og andre. Nå starter vi opparbeidingen så snart vi har alle tillatelser fra Oslo kommune, sier Jon Astrup Børresen, prosjektleder i Follobaneprosjektet.

Komplett tilbakeføring

Med Follobaneprosjektet er sju jernbanespor mellom Oslo S og Ekebergåsen lagt i en ny 600 meter lang tunnel og kulvert under den historiske Middelalderparken. Som del av entreprisen skal kulverten dekkes til og terrenget over kulverten skal bygges opp og inngå i en utvidelse av parkarealet i den eksisterende Middelalderparken sør for Bispegata og ned til Loenga.

Selve terrengbearbeidingen vil bli den «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

Tett på kulturminner

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. Det skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen. Formålet med terrengbearbeidingen over kulverten er å skape terreng som ligger nærmest mulig opp mot omgivelsene slik de var i høymiddelalderen.

Terreng og planting/såing i Middelalderparken skal, etter planen, være utført over sommeren 2023.

Når Bane NOR er ferdig med sine tiltak skal Oslo kommune utvikle parken videre.  Det er konsulentteamet Rambøll Norge, Henning Larsen og Fabrica som har hatt oppdraget med detaljprosjektering, utforming og plan for opparbeiding av terrenget i Middelalderparken.

Terreng og planting/såing i Middelalderparken skal, etter planen, være utført over sommeren 2023. (Foto: NCC/Robin Stenersen)

Samarbeidsprosjekt

For NCC er prosjektet et samarbeid mellom selskapets avdeling Øst og avdeling Store prosjekt.

– Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet sammen med en byggherre vi har samarbeidet godt med på to gjennomførte prosjekt på Follobanen. Vi har satt sammen et prosjektteam fra egne avdelinger og bruker Hercules Fundamentering, vår maskinentreprenør Carl C. Fon og spisskompetanse med parker, drift og vedlikehold fra Område Oslo for å levere et best mulig sluttprodukt, avslutter Renate Berget.