MEF og SmartDok lanserer HMS/KS-system

MEF lanserer nå sammen med SmartDok det nye HMS/KS-systemet for medlemsbedriftene, SmartMEF.  Den nye løsningen ligger innbakt i SmartDok og befinner seg dermed i kjente omgivelser for mange i bransjen.

I februar 2021 skrev MEF og SmartDok en avtale om å sammen lage et nytt HMS/KS-system for medlemsbedriftene. Halvannet år etter at signaturen ble satt på papiret er systemet endelig klart for å lanseres ut til alle MEFs medlemmer.

Den 28.september ble første versjon av produktet sluppet.

Annonse

– Stor verdi for kundene

Daglig leder i SmartDok, Bjørn Tore Hagberg, er glad for at løsningen endelig er på plass for MEFs medlemsbedrifter.

– Først og fremst er det godt at vi endelig kan lansere noe som gir stor verdi for kundene. Alt arbeidet som er gjort det siste halvannet året er jo bortkastet om det ikke bunner ut i noe som brukes, og så lenge det ikke er lansert blir det jo heller ikke brukt. Deretter blir det selvsagt spennende å se hvordan det blir tatt imot og faktisk fungerer for de som skal bruke dette, sier han i en pressemelding.

Også MEF sin MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal, er strålende fornøyd med at produktet er lansert.

– Det er gledelig å endelig kunne tilby SmartMEF til medlemmene. Smartdok har gjennom det siste halvannet året jobbet hardt sammen med MEF for å komme dit vi er nå, sier Egil.

– For MEF betyr dette at vi kan fortsette med å opprettholde et tidsriktig tilbud om et malsystem innenfor KS, HMS og systemsertifiseringer til vår medlemmer.

For medlemmer av MEF vil det bety følgende, ifølge Egil:

– Det å ha et verktøy som SmartMEF betyr trygghet for medlemmene. I dette verktøyet finnes maldokumenter og funksjoner som gjør at en enkelt kan bygge opp og tilfredsstille kravene til dokumentasjon, enten gjennom myndighetskrav, egne krav eller krav fra oppdragsgiver i prosjekter. Dette er med på å skape en trygghet for både bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene.

Hva er SmartMEF?

SmartMEF er MEFs HMS/KS-system. Det er et system utviklet for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS. SmartMEF inneholder MEF-skjemamaler, MEF-dokumentmaler, bedriftstilpassede dokumenter fra KSMEF, SJA, RUH, bildedokumentasjon og dokumentsenter.

I konstant utvikling

At SmartMEF er lansert betyr ikke på noen måte at produktet er ferdigutviklet. Det betyr at produktet er godt nok til å slippes ut til massene, og at det vil komme flere nyttige funksjoner etter hvert, ifølge Bjørn Tore Hagberg.

– Nå skal vi først og fremst lansere det som er avtalt, så må vi nok gjøre små justeringer slik at dette går mest mulig knirkefritt. Etter hvert vil det nok dukke opp både forslag på forbedringer på det som er, og ikke minst forslag nye ting som burde vært, i løsningen. Da er det godt å samarbeide med MEF om å prioritere de viktigste tingene, sier han.

– Vi lever i et samfunn hvor det stilles stadig større krav til bransjen både innenfor digitalisering, dokumentasjon og forbedringer. MEF følger denne utviklingen og vil vedlikeholde og se på utviklingsmulighetene sammen med SmartDok når behov og krav endrer seg, legger Egil Kvingedal til.