Signerte jernbanekontrakter til 850 millioner

Bane NOR har signert to store vedlikeholdskontrakter – lar norske Baneservice og spanske Azvi dele jernbanelandet mellom seg.

– Vi har tildelt kontraktene til Baneservice AS og Azvi SAU. Estimert total verdi på kontraktene er ca. 850 millioner kroner, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne, i en pressemelding. Han signerte på vegne av det statlige foretaket.

Kontraktene gjelder sporjustering fra 2024. Kontrakten med Azvi har en totalverdi på 423,2 millioner kroner, mens kontrakten signert med Baneservice anslås til 390,5 millioner. Avtaletiden på kontraktene er 5 år, med mulighet for opsjon på 3 år. Geografisk er kontraktene fordelt på jernbaneområdene Sør-Vest og Øst, og Nord og deler av Område Øst (Østlandet).

Annonse

Oppdraget omfatter gjennomgående sporjustering, punktvis sporjustering, sporvekseljustering, ballastfordeling og sporstabilisering. Dette er alle viktige tiltak for en sikker og punktlig jernbane.

Sverre Kjenne ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Baneservice AS, som har hatt kontrakten for Sør-Vest og Øst. Fra 2024 vil selskapet overta område Nord og deler av område Øst.

– Azvi er ny leverandør for oss innen landsdekkende vedlikehold. De tar over kontrakten på Sør-Vest og Øst, sier konserndirektøren.

Bred jernbaneerfaring

Kjenne legger til at det spanske selskapet har lang og bred erfaring med sporjustering fra Spania og ellers i Europa. Azvi signerte i 2019 avtale med Bane NOR om å bygge dobbeltspor mellom Bergen og Arna. Selskapet leverer stordelen til dette store dobbeltsporprosjektet, og har i dag leveranser i Bergen på nybygging av tunnel, drift og vedlikeholdskontrakt. Ved valg av leverandør den gang, la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Dermed har selskapet god erfaring med å jobbe med jernbanetekniske prosjekter i Norge, forklarer Kjenne.

– En god balanse mellom nye og eksisterende leverandører styrker oss i utviklingen av fremtidens vedlikehold. De er også viktige partnere for oss i vår omfattende teknologiske utvikling av jernbanen i Norge, legger han til.

Styrker markedsposisjonen – og miljøsatsing

– Denne kontrakten er svært viktig for Azvi, da den vil etablere oss sterkere i markedet for vedlikehold her i Norge, sier Manuel Borràs, som er Azvis leder for forretningsutvikling i Norge.

Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice, ser mulighet for å styrke selskapets satsing på bærekraft gjennom den nye kontrakten.

– Takk for tilliten, denne kontrakten er viktig for kontinuitet samt muligheten å investere i nye miljøvennlige maskiner for satsing på bærekraft. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Bane NOR, sier hun.