Anlegg Øst godt i gang i Hemsedal

Anlegg Øst er allerede i gang med sitt trippeloppdrag for Statens vegvesen på rv. 52 i Hemsedal.

-Vi regner med å jobbe med alle tre delprosjekter utover høsten så lenge det er vær til det, forteller Jone Baukhol, driftsleder for Anlegg Øst, i en melding.

Han inspiserer arbeidet med fire kilometer fresegate som akkurat er startet på høyfjellet fra Vestland grense og østover mot Bjøberg,

Annonse

Gang- og sykkelvei

Andre delprosjekt er oppgradering og utvidelse av kolonneoppstillingsplassen på Bjøberg noen kilometer lenger nedover i dalen.

Den største og kanskje mest krevende jobben er bygging av 1,8 kilometer gang- og sykkelvei på nordsiden av rv. 52 fra Hemsedal sentrum (Trøim) og vestover til Holde bru og avkjøringen til Hemsedal alpinsenter.

Langs denne strekningen blir det en del sprengningsarbeider som vil medføre korte stopp i trafikken. Det starter allerede denne uken. Nærmere Trøim er også anleggsdriften med gang- og sykkelveien startet med redusert framkommelighet og lysregulert trafikk i ett felt.

Nær normal trafikkavvikling

Prosjektleder i Statens vegvesen Knut Erik Skogen er tilfreds med at Anlegg øst har kommet så godt i gang etter ferien. Han forventer at anleggsarbeidet kan medføre noen tidvise ulemper for trafikantene og noe støy og støv for berørte naboer.

Men bortsett fra noen korte perioder med stans i trafikken grunnet sprengningsarbeider skal trafikken på rv. 52 ikke bli mer berørt av anleggsarbeidene enn nødvendig, ifølge meldingen.