Utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi av 15 mrd. kr i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina. Nå utsettes to konkurranser.

Nye Veier ser nå at følgene av krigen også påvirker markedet gjennom blant annet manglende leveranser på viktige innsatsfaktorer og vesentlig høyere priser enn forventet.

Selskapet må derfor, ifølge en pressemelding, justere planen for kommende konkurranser. De to konkurransene som skulle sendes ut i april og mai må utsettes inntil videre. Dette gjelder henholdsvis for strekningene E6 Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag) og E6 Sørelva-Borkamo (Nordland).

Annonse

– Vi vil analysere markedssituasjonen og vurdere hvilke konsekvenser utviklingen får for de enkelte prosjektene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått en bedre oversikt og analyse av situasjonen, skriver Nye Veier i pressemeldingen.

– Jeg vil understreke at vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt. Og vi forbereder og utvikler kontinuerlig nye prosjekter. Men faktum er at vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, uttaler administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Ifølge pressemeldingen er det foreløpig ikke mulig å si hvor lang utsettelsen av de to konkurransene blir, og i hvor stor grad øvrig plan for konkurranseutsettelse forskyves.