Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

– Vi frykter dette bare er starten. Vår bekymring er at økte priser og sikkerhetssituasjonen i verden nå blir brukt for å skyve viktige investeringer i samferdselsprosjektet ut i tid, sier Martin Grønnslett, leder i Samferdselsforum Nord, i en pressemelding.

Viktigere enn noen gang

Samferdsel er svært viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge. Samferdselsforum Nord er nå bekymret for at regjeringen vil bruke urolighetene som følge av Ukraina-krisen og økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen som argument for å utsette viktige samferdselsprosjekter i Nord-Norge.

Annonse

Gode veier og infrastruktur er det viktigste for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i hele landsdelen, og dermed også skape bolyst og arbeidsplasser. Økt transportbehov for folk og varer, samt store industrietableringer i landsdelen gjør at samferdselsprosjektene er viktigere enn noen gang, heter det i pressemeldingen.

– Vi må ikke stille oss slik at prosjekter utsettes. Det har vi rett og slett ikke råd til, sier Grønnslett.

Avstandsulemper

Her i nord produserer vi varer til resten av Norge og verden. Det går fint, selv om vi har avstandsulemper. Samtidig vet vi at regjeringen har varslet økte avgifter på drivstoff for å endre til fossilfri transport. Da kan vi tape dobbelt. En effektiv infrastruktur med forutsigbar fremkommelighet gjør det mulig å fortsatt produsere varer i nord, skriver Samferdselsforum Nord i pressemeldingen.

Det er fra flere sentrale politikere allerede skapt usikkerhet om finansiering av samferdselsprosjekter. Lufthavnprosjektet i Bodø er et konkret eksempel, men også på veisiden er vi bekymret for at prosjekter i vår landsdel blir lagt på is, skriver Samferdselsforum Nord videre. Og fortsetter:

Dagens situasjon må ikke bli brukt som argument for å legge prosjekter på is. I Nord-Norge har vi mange store og viktige prosjekter, og vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp sine lovnader om en satsing på samferdsel i nord.

Om Samferdselsforum Nord

Samferdselsforum Nord er en sammenslutning av aktører med mål om å samle politikere og næringsliv om felles samferdselsløsninger for Nord-Norge.

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner:
NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF), Sjømat Norge og NHO Logistikk og transport.