AF Gruppens største kontrakt noensinne skal sikre vannforsyning til Oslo

AF Gruppen har gjennom arbeidsfellesskap med italienske Ghella inngått kontrakt med Oslo kommune for bygging av rentvannstunneler i Oslo.

Oslo kommune skal bygge ny vannforsyning og etablere nytt vanndistribusjonsnett i Oslo. Arbeidsfellesskapet AF Ghella har inngått kontrakt om bygging av vanndistribusjon mellom Huseby, Oset og Stubberud. Arbeidsfellesskapet er fullt integrert. Dette ifølge en pressemelding fra AF Gruppen.

Vanndistribusjonsnettet skal bygges i tunnel med flere tilkoblingspunkter til eksisterende vannledninger langs traseen. Totalt skal det bygges ca. 11 km tunnel med tunnelboremaskin (TBM) og 7 km tunnel med boring og sprengning. Det skal også bygges rentvannsbassenger og pumpestasjon.

Annonse

Lang erfaring med tunneler

Arbeidene planlegges med oppstart i april 2022 og skal avsluttes i november 2027.

Avtalen har en total verdi på ca. 8,75 mrd kroner (eks. mva.) for arbeidsfellesskapet. AF Gruppens andel er 60 prosent. Dette blir den største kontrakten AF Gruppen har inngått noensinne.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.