Veivesenet har lyst ut trippeloppdrag i Hemsedal

Oppdraget består av bygging av gang- og sykkelvei, utvidelse av kolonneoppstillingsplass og fresegater. Alle tre delprosjektene er langs rv. 52.

Det skal gis pris på prosjektering og utførelse av totalentreprise som omfatter tre delprosjekt langs rv. 52 i Hemsedal kommune, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

3,3 km fresegate skal bygges på Hemsedalsiden som her på Lærdalsiden på rv. 52 i Hemsedal.

De tre delprosjektene er:

  • 1800 meter gang- og sykkelvei langs Rv. 52 frå Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.
  • På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.
  • På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også belyses.

Gang- og sykkelveien ved Trøim forlenges herfra til Holde bru. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Frister og avslutning

Innleveringsfrist av endelig tilbud er 02.06.22, Tildeling av kontrakt er 28.06.22.

Annonse

Arbeidene må, ifølge veivesenet, starte i løpet av høsten 2022, og fremdriftsplanene forutsetter at det jobbes på alle delprosjektene samtidig.

Gang- og sykkelveien skal stå ferdig til skolestart etter sommeren 2023. Her er fristen 15.08.2023. På de andre delprosjektene skal arbeidene være ferdig til 15.10.2023.