Nye veier med konkurranser til 15 milliarder i 2022

2022 vil bli et rekordår for nye konkurranser fra Nye Veier. Syv konkurranser kommer til markedet i løpet av året.

Konkurransene vil kunne gi store muligheter for anleggsbransjen over hele landet. Stor variasjon fra 200 millioner kroner til cirka fem milliarder i størrelse vil, ifølge Nye Veier, gi muligheter for mange. Den samlede verdien av konkurransene er anslått til 15 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

– Vi skal bruke vår rolle som innkjøper til å sikre at vi når våre strategiske prioriteringer. Vi skal skape mer for pengene, sammen med entreprenørene skal vi vise tydelig samfunnsansvar og vi skal ta et sterkt eierskap til helse, miljø og sikkerhet. Den største forskjellen fra tidligere kontrakter er forventningen om at leverandørene skal bidra sterkt til at prosjektene blir så bærekraftige som mulig, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Annonse

Spredt utover året

Ifølge Nye Veier skal selskapet utfordre og fornye norsk samferdsel med å flytte grenser og skape endring. Konkurransene og kontraktene i regi av Nye Veier skal ha endret hvordan flere nå gjennomfører sine konkurranser.

– Vi har lyttet til viktige innspill fra leverandørene. Derfor går vi bort fra byggherrens makspris, vi justerer hvordan vi gjennomfører konkurransene og vi får et større spenn i størrelsen på kontraktene, forklarer Aanesland.

De første konkurransene kommer i løpet av første kvartal, og de sju konkurransene er spredt utover året. Kilde: Nye Veier.

Konkurransene skal komme til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Ifølge Nye Veier må prosjektene gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet, og selskapet må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier skal nå gå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.
– Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige insentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre, ifølge meldingen.