Vil løfte sikkerheten i bransjen

På landets største byggeplass jobber Nye Stavanger universitetssykehus (Nye SUS) svært målrettet for å ivareta HMS og å redusere risiko. Nå trekker de inn toppsjefene hos entreprenørene for å spre budskapet.

– Statistikken tilsier at vi skal miste noen her. Det er helt uakseptabelt å tenke at noen av våre medarbeidere skal dø på jobb. HMS og sikkerhet er ferskvare og krever daglig innsats og oppmerksomhet, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i en pressemelding.

– Det handler om å bry seg

Nye SUS har gjennom målrettet arbeid, systematiske HMS-aktiviteter og ved å bygge en omforent sikkerhetskultur, lykkes med å ha en byggeplass der folk kan komme og gå hjem i samme tilstand.

Annonse

– Bransjen trenger byggherrer som Helse Stavanger, som verdsetter seriøse samarbeidspartnere, og som er med på å løfte og drive bransjen videre, sier Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin.

– Vår visjon om å være ledende forplikter oss på alle områder, og vi skal være kjent for å ha en sterk sikkerhetskultur. HMS er et strategisk satsningsområde, og det arbeides med hver eneste dag. Det handler om å bry seg, både om seg selv, kollegaene sine og resten av aktørene på anleggsplassen, sier Stangeland.

Ikke tilfeldig at det går bra

– Det er ikke tilfeldig at det går bra. Sikkerhet og HMS trumfer alt vi gjør, vi terper og terper på dette sier HMS-leder Kirsti Gerhardsen på Nye SUS.

Hun er tydelig på at det har vært flere hendelser der det har vært nære på. Årsakene er alltid sammensatte, men kan kategoriseres i årsaker som spores tilbake til manglende risikostyring, manglende operativ ledelse og arbeidstakers adferd. Den menneskelige faktoren er alltid tilstede, og gjelder innenfor alle disse kategoriene. Sikkerheten handler alltid om folkene.

– Vi skaper sikkerheten her sammen, hver og en på byggeplassen. Det er daglige valg som sikrer oss og de som jobber rundt oss. Og vi kan alltid bli bedre. Derfor har vi invitert topplederne og stedlige prosjektledere til en stor samling om sikkerhet, slik at vi kan løfte oss ytterligere, sier Johanson og Gerhardsen.

– Det er summen av vår felles prestasjon som utgjør sikkerhetsnivået vårt. Ansvaret eier vi sammen. Det er derfor vårt motto er; SAMMEN skaper vi sikkerhetsnivået.

Skal tenke HMS i alt. Alltid.

Hele 70 ledere møtte opp til samlingen, der HMS-arbeidet i Nye SUS ble presentert. Tiltak, resultater og hva som virker ble delt med gruppen, og det var stor interesse for møtet.

Nye SUS har innført praksis som ikke er standard i bygg og anlegg. Det gjelder særlig påbud om bruk av vernehansker, vernebriller og synlighetsbukse. Her er det ikke nok å slenge på seg en gul jakke og en nedstøvet hjelm og ta en tur på byggeplassen.

– Vi har en vei å gå når det gjelder å få alle med, det er hardt arbeid å gjøre ting annerledes, men vi er ikke i tvil om at det er verdt det. Vi er alle enige om målet: Ingen dødsfall eller alvorlig personskade, det er det vi jobber for å forebygge, sier Gerhardsen. Hun får støtte av lederne hos samarbeidspartnerne.

– Vi skal tenke HMS i alt. Alltid. Forebygging av skader og uønskede hendelser gjennom sikker jobbanalyse og god kultur for å skape trygghet på arbeidsplassen for alle, står helt sentralt hos oss i Kruse Smith. Vi vet at sikkerhet på arbeidsplassen også påvirkes av god helse og godt arbeidsmiljø. Derfor inngår også dette i vårt arbeid med å sikre at alle ansatte kommer trygt hjem – hver dag, sier Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør Kruse Smith.

– I Bravida skal ingen skades fysisk eller psykisk på jobb. For å leve opp til dette har vi gjennom mange år arbeidet med å skape en kultur for sikkerhet. H-verdien til selskapet vårt har aldri vært lavere derfor ser vi at økt innsats og fokus på HMS gir resultater, sier administrerende direktør i Bravida, Tore Bakke, som påpeker at kundene er viktige premissgivere. Derfor setter Bravida stor pris på initiativet til SUS.