Ramirent ansetter i stedet for å leie

– Vi ønsker å ta et bransjeansvar og vil nå ansette montører i stedet for å leie de inn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent.

Selskapet følger dermed opp regjeringens nye signaler om å stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft. Totalt dreier det seg om nærmer 30 montører som skal ansettes i løpet av kort tid.

Arbeidsminister Hadia Tajik gikk nylig ut i NRK med et budskap om skjerpede krav til bemanningsbransjen. Arbeidsministeren mener omfanget av innleie er for stort – særlig i byggebransjen, og det nevnes også bøter og sanksjoner.

Annonse

– Faste, hele stillinger, skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi vil stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft. I dag ser vi at dette fortrenger faste stillinger på en del arbeidsplasser, sier arbeidsministeren.

Ansetter nærmere 30 montører

Dette er et signal som utleieselskapet Ramirent Norge nå umiddelbart tar på alvor. Ramirent er en landsdekkende leverandør av maskiner og utstyr, og ved stillas-avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandefjord og Kristiansand har de benyttet en god del innleid arbeidskraft de siste årene.

HR-direktør i Ramirent, Henriette Hall-Eriksen. (Foto: Ramirent).

– Vi har sett de samme utfordringene med innleie av arbeidskraft som regjeringen, og vi ønsker nå å ta grep både med tanke på vår egen drift og på vegne av bygg- og anleggsbransjen som sådan, sier HR-direktør i Ramirent Norge; Henriette Hall-Eriksen.

– Derfor har vi nå vedtatt at hovedprinsippet er at Ramirent skal ansette i stedet for å leie inn montører, og vi vil nå ansette nærmere 30 stillasmontører i fast stilling i løpet av kort tid. Men det er kamp om ressursene, og vårt mål er å få tak i de beste. Så rekrutteringsarbeidet er allerede i gang, sier Hall-Eriksen som påpeker at senere års erfaring tilsier at det stort sett bare er fordeler ved å ansette montører i stedet for å leie de inn.

– Bedre kontroll og sikkerhet – og billigere

– Det er vanskelig få god nok kontroll på avtaler og betingelser for innleide montører, og så handler det også om både helse, miljø og ikke minst sikkerhet samt selvsagt effektivitet og kvalitet på tjenestene som leveres. For det viser seg at det på sikt er dyrere å leie inn montører i stedet for å benytte egne fast ansatte. Og når det gjelder blant annet sikkerhet så må de innleide montørene som regel også læres opp helt på nytt fra gang til gang. Fast ansatte har dessuten erfaringsmessig en større lojalitet og stolthet på vegne av eget selskap og overfor selskapets faste kunder, sier Hall-Eriksen.