Rekordmange lærlinger – og faddere

– Lærlingene blir inkludert fra dag én hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. Bedriftens fadderordning sørger også for at de blir fulgt usedvanlig godt opp; det er jo nesten like mange faddere som lærlinger her.

Det sier Benny Engelstad, opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).

– I tillegg er de svært dyktige til å se hele mennesket i denne bedriften, og de tar inn lærlinger og lærekandidater med mange slags bakgrunner. Ledelsen har stort fokus på fagopplæring, noe som fører til at også mange av dem som har vært i bedriften en stund, velger å ta fagbrev, sier han.

Annonse

Høster som man sår

Med hele 17 lærlinger på plass i skrivende stund – hvorav ni er helt ferske – har anleggsgartnerbedriften en rekordstor lærlingeandel på nesten 20 prosent. Hvorfor tar bedriften inn så mange lærlinger?

– Det er for å sikre rekrutteringen til bransjen, og fremtiden til bedriften. Og så er det jo veldig gøy å se de unge utvikle seg – se dem vokse inn i og bli en del av bedriften. I tillegg gjør det noe med de ansatte som er her fra før. De lar seg også inspirere og motivere av det. Hele syv av våre mer erfarne ansatte er faktisk i ferd med å ta fagbrevet nå, sier Tommy Lier, lærlingeansvarlig, prosjektleder og medeier i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

– Lærlinger er en kjempeinvestering for framtida. Ved å ta dem inn som lærlinger, får vi formet dem selv, supplerer daglig leder og medeier Roar Håkonsen.

– På den måten får vi lojale medarbeidere som kjenner rutinene, arbeidsmoralen og miljøet, og vet hvordan ting skal gjøres. Det er mye lettere å bygge fagkompetanse og bedriftskultur hos ansatte når de er med fra starten av. Man høster som man sår, sier han.

GOD REKRUTTERING: Lærlingeansvarlig hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS, Tommy Lier (t.v.), står her sammen med fire av ni helt ferske lærlinger (av totalt 17) i bedriften; Norah Norum Sørby, Jakob Stein-Elgesem, Martin Bergan og Sigbjørn Gulliksen. Opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad står helt til høyre. (Foto: Runar F. Daler).

GOD REKRUTTERING: Lærlingeansvarlig hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS, Tommy Lier (t.v.), står her sammen med fire av ni helt ferske lærlinger (av totalt 17) i bedriften; Norah Norum Sørby, Jakob Stein-Elgesem, Martin Bergan og Sigbjørn Gulliksen. Opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad står helt til høyre. (Foto: Runar F. Daler).

Ser lyst på framtida

– Det kommer stadig flere krav om å ha en viss prosentandel lærlinger for å kunne være med å konkurrere om jobber, men det har overhodet ikke vært utslagsgivende for vår satsing på lærlinger. Det viktigste er uansett å sikre god opplæring, ikke hvor mange lærlinger man har. Vi ønsker å ta inn så mange som vi klarer å absorbere. Det er fristende å si ja til alle, men vi må jo ha et tilbud til dem også, sier Brede Sukke, prosjektleder og medeier i bedriften. Han kan fortelle at pandemien ikke har bremset den sterke veksten firmaet er inne i.

– Det var en liten usikkerhet de første ukene, og det var stopp på ett prosjekt en liten stund, men i løpet av mai i fjor var alt i orden igjen. Vi har verken hatt permitteringer eller smittetilfeller. Så har vi også hatt et tøft testregime, og vi var tidlig ute med å etablere strenge smittevernrutiner. Vi har voldsomt mye å gjøre, er stadig i vekst og vi ser lyst på framtida, sier han fornøyd.

«Alle kan jo noe, og om de ikke kan bidra rent faglig til å begynne med, så kan de som oftest tilføre noe menneskelig og sosialt.»

Interesse fremfor karakterer

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Først og fremst at de er interessert i faget. Og at de har en indre motivasjon til å ta initiativ og faktisk ville gjøre noe; ikke bare sitte og vente på at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre. Utover det er vi bare ute etter vanlige, gode mennesker, sier Brede Sukke.

– Karakterer ser vi ikke noe særlig på. Da er vi mer opptatt av orden og ryddighet. Uansett kjenner vi jo de fleste her ganske godt fra før, fordi de har vært her på utplassering – de fleste fra Gjennestad videregående skole. Også utplasseringselever blir det stadig flere av. På våren har vi i perioder 10-12 nye på utplassering hver uke, forteller han.

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS

Nominert av: MEF region Sørøst
Hjemsted: Tønsberg, Vestfold og Telemark
Omsetning (2020): 173 millioner kroner
Antall ansatte: 86
Antall lærlinger: 17 (19,8 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 17 i anleggsgartnerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

Gjelder å se hele mennesket

– Bedriften har også vært flink til å ta inn folk som ikke har den tradisjonelle bakgrunnen, skyter OKABs Benny Engelstad inn.

– Ja, vi rekrutterer fra forskjellige miljøer. Her har det blant annet kommet inn en tidligere bilmekaniker, en tidligere snekker og en tidligere blikkenslager, fortsetter Sukke.

– I tillegg har vi tatt inn enkelte med litt mer broket bakgrunn. Det innebærer litt ekstra jobb, men de viser seg som oftest å være veldig motiverte. Det er viktig å gi folk muligheten. Alle kan jo noe, og om de ikke kan bidra rent faglig til å begynne med, så kan de som oftest tilføre noe menneskelig og sosialt, sier han.

– Vi har noen verdier her i bedriften, som blant annet går på at det gjelder å se hele mennesket. Det er mye som påvirker et menneske utenom arbeidstiden mellom åtte og fire, og det må man også ta hensyn til, slår Roar Håkonsen fast.

jobbute.no

– Vi må også fremheve nivået på de som kommer hit. Det er motiverte, gode mennesker, som kan ta i et tak og bidra til verdiskapning nesten fra dag én. Det er kanskje den største forskjellen fra bare noen år tilbake. Litt av årsaken til nivåhevingen er nok at det har blitt mer akseptert blant foreldre, foresatte og samfunnet for øvrig å gå yrkesfaglinja for å få en praktisk jobb man være stolt av, sier Sukke.

– Noe av grunnen til denne økende statusen til anleggsgartnerfaget, og den økende tilstrømningen av lærlinger, er nok «jobb ute-prosjektet», sier lærlingeansvarlig Tommy Lier. Han sikter til jobbute.no, et samarbeidsprosjekt mellom videregående skoler og anleggsgartnerbransjen i regionen, med det formål å øke rekrutteringen til faget. Prosjektet gir læreplassgaranti til elever som velger vg2 anleggsgartnerlinja og samtidig oppfyller enkelte kriterier når det gjelder fravær og karakterer.

INKLUDERENDE: Lærlingeansvarlig Tommy Lier er opptatt av at lærlingene skal ha en trygg og god start, slik at de føler seg inkludert i bedriften fra første stund. (Foto: Runar F. Daler).

INKLUDERENDE: Lærlingeansvarlig Tommy Lier er opptatt av at lærlingene skal ha en trygg og god start, slik at de føler seg inkludert i bedriften fra første stund. (Foto: Runar F. Daler).

Nesten én fadder per lærling

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– De aller fleste som kommer hit som lærlinger har som sagt allerede vært her på utplassering, så de er jo praktisk talt som en del av den faste staben fra dag én, sier Lier.

– Vi har en fast inntakssamling for alle, selv om det har vært litt vanskelig på grunn av pandemien det siste året. Så har vi en fadderordning, der fagarbeidere har en eller flere lærlinger de følger opp. Vi har hele 14 faddere her nå, så det er nesten én fadder per lærling. Poenget er at lærlingene skal ha en trygg og god start og videre oppfølging, slik at de føler seg inkludert i bedriften fra første stund. Det er ikke noe automatikk i at fadderne følger lærlingene fra prosjekt til prosjekt, men de følger dem i hvert fall tett, forteller han.

Spesiell fadderordning

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp her, sett fra OKABs ståsted?

– Jeg registrerer at fadderordningen hos Håkonsen & Sukke er veldig spesiell, ikke minst det høye antallet faddere i forhold til antall lærlinger. I tillegg blir lærlingene virkelig sett her. Nettopp på grunn av den gode oppfølgingen de får fra fadderne og arbeidslaget de er en del av, er lærlingene med og bidrar i fremste rekke helt fra starten av. Det hjelper selvfølgelig også at de har satt seg inn i rutinene når de har vært på utplassering her, sier Benny Engelstad fra OKAB.

– Jeg må også få nevne at ledelsen er svært opptatt av både rekruttering til bransjen og selve fagopplæringen. Roar Håkonsen gikk ut av prøvenemda i fjor, etter å ha sittet der i hele 16 år, mens Brede Sukke har sittet i nemda i 14 år. I tillegg er en ansatt i bedriften, som selv begynte der som lærling, også med som sensor nå.

Har funnet nøkkelen til godt arbeidsmiljø

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Tilbakemeldingene jeg får fra lærlingene, tyder på at det er et veldig godt arbeidsmiljø her. Jeg kan faktisk ikke huske at det har vært et tema på de samtalene jeg har hatt, at det er noe som ikke har vært bra her, sier Engelstad.

– Det gjelder å finne nøkkelen til et godt arbeidsmiljø, som igjen skaper god læring. Og det har de virkelig klart her. Det er høyt under taket og kort vei opp til ledelsen, så det går an å få endret på ting relativt kjapt.

YOUNG BLOODS: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS satser på ungdommen. Her er hele 12 av bedriftens totalt 17 lærlinger samlet. (Foto: Håkonsen & Sukke).

YOUNG BLOODS: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS satser på ungdommen. Her er hele 12 av bedriftens totalt 17 lærlinger samlet. (Foto: Håkonsen & Sukke).

Alt på stell

Sigbjørn Gulliksen (29) fra Larvik, er en av de helt nye lærlingene i bedriften. Han bekrefter det Engelstad forteller.

– Her blir man tatt godt vare på, og alt er på stell. Er det noe man lurer på, så er det bare å spørre, og det er kort vei til sjefene på toppene. Det er bare god stemning her; alle har et smil om munnen. Det blir gjerne gøy på jobb når man har hyggelige folk rundt seg som skaper god stemning, sier han fornøyd.

– Det at det er så mange faddere her, er veldig positivt. Det er en god trygghet å ha en fadder å forholde seg til nå man kommer inn som lærling. Det kan jo virke litt overveldende, særlig når man er 17-18 år, sier Gulliksen, som selv er 29 år og har en bachelor-grad i psykologi fra tidligere.

Dyktige fagfolk – «kanon» ledelse

En annen fersk lærling, er Norah Norum Sørby (18) fra Tønsberg. Hun har, som så mange andre hos Håkonsen & Sukke, vært utplassert der mens hun gikk på videregående, og hun er imponert over forholdene i bedriften.

– Siden jeg gikk på Re videregående og tok anleggsteknikk, og ikke anleggsgartnerlinja, må jeg gå et halvt år lenger som læring, men det har jeg visst om hele tiden. Jeg trives veldig godt her, og jeg er imponert over at det er så mange dyktige fagfolk på ett sted. Ledelsen er også helt «kanon», sier hun.

– Alle jeg har jobba med her hittil har vært både tålmodige og flinke til å lære bort, og det er stor forståelse for at man er ny og ikke kan så mye til å begynne med. Nå har jeg i tillegg fått en fast fadder, som jeg kan spørre hvis det er noe jeg lurer på, avslutter hun med et smil.

Årets lærebedrift 2021:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2021 finner sted på Arctic Entrepreneur 2022.

Det er 9 kandidater til Årets lærebedrift 2021. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: