– Handelskrisen begrenser importen, øker prisene

– Trolig må vi langt inn i 2023 før tilgangen på produkter i Norge er normalisert.

Det sier daglig leder i utstyrsimportøren Wee.no, Rune Wee. Han mener vi ennå ikke skimter lyset i enden av tunellen, etter utfordringer med både transportutfordringer, råstoffmangel, strømkutt og COVID, som for tiden begrenser verdenshandelen og importen av varer til Norge.

Wee.no importerer og forhandler anleggs-, industri og landbruksutstyr, og omsetter for nær 200 millioner kroner i året. De fleste av de rundt 2000 produktene i sortimentet importeres fra Kina. Rune Wee har måttet håndtere produksjons- og importutfordringer på daglig basis det siste året og har god oversikt over det kinesiske markedet. Nå varsler han at importutfordringene vil vare lenge.

Annonse

– Dette er en handelskrise vi dessverre bare har sett starten av. Fra å være en ren logistikkutfordring har situasjonen endret seg til å handle om flere faktorer. Trolig må vi langt inn i 2023 før tilgangen på produkter i Norge er normalisert, sier Wee.

– Dette er en handelskrise vi dessverre bare har sett starten av, sier Rune Wee. (Foto: Wee.no).

Kjedereaksjon

– Tidlige utfordringer, som mangel på containere til transport og arbeidskraft til produksjon, virker til å ha løst seg i Kina. Faktisk har myndighetene satt i gang bygging av 400 000 containere for å møte fraktutfordringene. Nå handler det i større grad om rasjonering på strøm i landet, noe som begrenser produksjonen av maskiner og utstyr betydelig.

– Det meldes også om mangel av eller kraftig prisøkning på råstoffer, noe som setter i gang en kjedereaksjon som leder til mangel på helt nødvendige komponenter i flere industrier. Mangel på halvledere til bilproduksjon er et av de beste eksemplene, sier Rune Wee.

Cargoskip i kø

I vesten har COVID-pandemien ført til større etterspørsel og rekordstor handel, stikk i strid med forventningene hos mange produsentland. Nå ligger cargoskipene i kø utenfor både USA og flere europeiske land i påvente av å få losset varene sine. Forsyningskjeden forblir en flaskehals, ifølge Wee.

– De fleste norske importører får sine varer minst et halvt år senere enn normalt, noe som betyr at mange bedrifter må binde mye kapital. Samtidig får de ikke sesongvarer inn til riktig tid. Det hjelper ikke å få brøytemaskiner levert i mars måned, eller julevarer i januar, sier Rune.

– Dessuten fører krisen til økte priser i hele kjeden. En container som i juli kostet 50 000 å transportere, koster i dag 160 000 kroner. Det sier seg selv at varer vil bli dyrere i Norge, noe som også kan skape et inflasjonspress, mener Rune Wee.

For å kunne tilby nok utstyr til riktig tidspunkt har Wee.no måttet bestille langt tidligere enn normalt. Samtidig øker bedriften varelageret betydelig og prioriterer sine bestselgende varer. (Foto: Wee.no).

Øker varelageret

Ett av få lyspunkter for norske importører er den stadig sterkere kronen. Men nøkkelen til å overleve i dagens marked har mest med effektiv drift og grundig planlegging å gjøre, mener Rune.

– Nå tenker vi annerledes hva gjelder logistikk og lager. For å kunne tilby nok utstyr til riktig tidspunkt har vi måttet bestille langt tidligere enn normalt. Samtidig øker vi varelageret betydelig og prioriterer våre bestselgende varer. For alle som ikke har kapasitet eller finansielle muskler til dette, blir det svært vanskelig framover, sier Rune Wee.

– Når varene blir dyrere, blir prisen ved innkjøp en stadig viktigere faktor både for bedrifter og privatpersoner. Dette er noe vi merker i markedet allerede, avslutter Rune Wee.