Bærekraftig skogrydding i E39-prosjekt

Skogbruksselskapet Lloyd Vaule fra Bjerkreim kommune har fått i oppdrag av Stangeland Maskin å rydde skog, i forbindelse med veiprosjektet E39 Lyngdal øst-Lyngdal Vest. Kontrakten har en verdi på ca. 3 millioner kroner.

I forbindelse med anleggsarbeidet i Lyngdal, vil det være behov for å rydde skog. Den skal sendes til norske sagbruk for bearbeiding. Arbeidet vil blant annet foregå ved hjelp av en stor hogstmaskin.

– Halvparten av arbeidet utføres manuelt, sier Lloyd Vaule i en pressemelding. Det er 20 ansatte i virksomheten, som har en årlig omsetning på 24 millioner kroner.

Annonse

Avtalen på skogsarbeid er i boks, og Per Svendsen og Lloyd Vaule forsegler avtalen. (Foto: Stangeland Maskin).

Vaule er en stor aktør innen skogsarbeid. All tømmer virksomheten tar ut av norske skogsområder, er såkalt PEFC-sertifisert. Det innebærer en langsiktig, bærekraftig tilnærming til trevirket, ifølge pressemeldingen.

– Prosjektet skal sertifiseres i henhold til Ceequal, en internasjonal bærekraftstandard. Lloyd og hans mannskap vil bidra positivt inn miljøprosjektet, sier Per Svendsen, anleggsleder i Stangeland Maskin.