Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges igjen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2023. – Svært skuffende, sier Finn N. Bangsund i MEF.

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Stadig forlenget overgangsordning

Den 1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet med klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Annonse

Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men ble forlenget frem til 1. juli 2020.

I påvente av Byggkvalitetutvalgets rapport, der dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen skulle vurderes, ble ordningen forlenget fram til 1. juli 2022.

Nå er altså overgangsbestemmelsen forlenget på ny, frem til 1. juli 2023.

– Konsekvensen av departementets sendrektighet, er at mange kvalifiserte entreprenører fortsatt stenges ute fra prosjekter, sier Finn N. Bangsund i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

– Den nye normalen

– Det er svært skuffende at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har klart å følge opp forslagene i Byggkvalitetutvalgets rapport som ble fremlagt tidlig i 2020, uttaler Finn N. Bangsund leder for næringspolitikk og kompetanse i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Det som var ment som en overgangsordning i 2016 er nå blitt den nye normalen med en varighet på syv år! Utvalget var tydelig på at dagens sentrale godkjenningsordning, ansvarssystem og tiltaksklasser ikke sikrer den nødvendige kompetansen i bygge- og anleggsprosjekter. Konsekvensen av departementets sendrektighet, er at mange kvalifiserte entreprenører fortsatt stenges ute fra prosjekter som følge av formalkompetansekrav som ikke er tilpasset anleggsbransjen, sier Bangsund.