Overgangsordning forlenges igjen – til 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forlenget i 2018 overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning til 1. juli 2020. Nå forlenges overgangsordningen videre til 1. juli 2022.

Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetsutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020. Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på sine nettsider.

– Viktig avklaring

– Dette er en viktig avklaring for alle de som var usikre på hvordan arbeidshverdagen ville bli etter 1. juli neste år, sier adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie Brodtkorb.

Annonse

– Vi hadde selvsagt ønsket en raskere løsning. Nå er det avgjørende at vi får god fremdrift i det videre arbeidet med godkjenningsordningen. Her vil MEF selvsagt bidra, uttaler MEF-sjefen videre.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

– Firmaene kan være trygge

Det var i 2016 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen ble så, i mai 2018, forlenget med to nye år, til 1. juli 2020. Nå forlenges den altså i ytterligere to år.

Byggkvalitetutvalget ble nedsatt i 2018. Utvalget vurderer om dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen er gode nok, eller om det er behov for å tenke nytt. Sentral godkjenning er bare ett av flere virkemidler som er under vurdering. Det vil ta tid å få på plass eventuelle endringer i dagens system, ifølge departementet.

I påvente av utvalgets arbeid, forlenges overgangsordningen til 1. juli 2022. De firmaene som i dag er omfattet av overgangsordningen for Sentral godkjenning, får dermed ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis, forsikrer departementet.

Med overgangsordningen kan firmaene som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Forutsetningen er selvfølgelig at de opplysningene som lå til grunn for vurderingen var riktige, og at det i ettertid ikke har skjedd noen reduksjon i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut, opplyser departementet videre.

Brexit

Storbritannia skal etter planen gå ut av den Europeiske Union (EU) 31. oktober 2019. Dersom Storbritannia går ut uten en utmeldingsavtale, vil det ha betydning for kvalifikasjonskravene i den norske byggesaksforskriften. For å unngå at det oppstår eventuell usikkerhet i Norge, har departementet vedtatt en overgangsregel som vil gjelde dersom dette skjer. Regelen innebærer at nordmenn og andre EØS-borgere som har tatt bygg- eller anleggsfaglig utdannelse i Storbritannia, kan være trygge på at denne fortsatt aksepteres på lik linje som norsk.