Overgangsordningen forlenget til 2020

Ting tar tid. Overgangsordningen som avlyste «avskiltingen» av firmaer med sentral godkjenning er nå forlenget. Ny deadline i 2020, nytt ekspertutvalg – og forenkling av søknad ved nytt org-nummer.

– I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020.

Det opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

Nytt org-nummer

Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering der sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.

Mange firmaer har opplevd problemer med søknad om fornying av sentral godkjenning, fordi de har fått nytt organisasjonsnummer som følge av organisatoriske endringer. Dette kan f.eks være endring fra ENK til AS, fusjon av flere selskaper til ett eller fisjon av ett selskap til flere.

Mange i bygg- og anleggsnæringen har vært bekymret for hva som skjer når nåværende overgangsordning for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018.

Departementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen med to nye år, til 1. juli 2020.

MEF jublet

MEFs administrerende direktør Julie M. Brodtkorb jublet etter et møte med daværende kommunalminister Jan Tore Sanner litt før jul i fjor. Maskinentreprenør Bent Åsli jublet med henne.

– Folk har vært redd for å bli «avskiltet» og få yrkesforbud fordi de mister en sentral godkjenning de har hatt i mange år. Det er nå avlyst, sa han.

Nå har altså overgangsordningen som kom i stand da blitt forlenget til sommeren 2020. Overgangsordningen innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt frem til 1. januar 2016.

– Kun kvalifikasjonskrav

– Overgangsordningen gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, sier departementet.

Regjeringen har også satt ned et nytt ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygg og anlegg.

Ekspertutvalget skal vurdere om dagens system er godt nok. Dette gjelder

  • Sentral godkjenning av foretak
  • Erklæring om ansvarsrett
  • Uavhengig kontroll
  • Det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet – dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt

Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet for å ivareta kravene til forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og kvalifiserte og seriøse aktører