MEF jubler: «Avskiltingen» er avlyst

Regjeringen har snudd. Maskinentreprenører får beholde sin sentrale godkjenning, selv om de mangler ingeniørkompetanse. Dessuten settes en stopper for kommunenes praksis om å kreve sentral godkjenning på et visst nivå for å jobbe i kommunen. Mer i pressemelding her. 

– Vi forlenger overgangsordningen for kvalifikasjonskrav til sentral godkjenning med to år. Reglene for utdanning og praksis gjelder som før 1. januar 2016. Det opplyser Kommunal og moderniseringsdepartementet.

– Folk har vært redd for å bli «avskiltet» og få yrkesforbud fordi de mister en sentral godkjenning de har hatt i mange år. Det er nå avlyst.

Annonse

MEFs administrerende direktør Julie M. Brodtkorb jubler etter et møte med kommunalminister Jan Tore Sanner. Maskinentreprenør Bent Åsli juble med henne.

To år bekymring

Det samme har en stor del av medlemsmassen i MEF har grunn til å gjøre. Etter flere år med bekymring og uroligheter omkring den sentrale godkjenningsordningen kan man nå slippe ned skuldrene.

Hadde du sentral godkjenning i 2015, så skal du få beholde den. Også i TK2, selv om du ikke har eller har ansatt ingeniørkompetanse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt seg for at den liberale praksisen som gjaldt fram til 1.1.16 skal fortsette fram til ny ordning er på plass.

Det vil i praksis si at realkompetanse dokumentert med referanseprosjekter legges til grunn i behandling av søknad om sentral godkjenning. Det gjelder både TK1 og TK2.

Kjempet hardt

– Utrolig gledelig! Vi har kjempet hardt og vi har nådd fram. Jeg har lenge trodd at det kom til å bli utfallet. Det kunne ikke bli gjennomført så galt som det var lagt fram. Det ville fått for store konsekvenser, både for næringa og for kommuner rundt i Norge. Nå blir behandlingen av sentral godkjenning i den tiltaksklassen vi har behandlet etter reglene i 2015, der realkompetanse legges til grunn. Også i TK2. Det er der våre jobber ligger. Jeg har fått TK2 ut fra de jobbene jeg har hatt opp gjennom årene, og investert i folk og utstyr deretter. Nå sto jeg i fare for å bli avskilta. Det er nå heldigvis avlyst, sier Bent Åsli.

MEF-direktør Julie M. Brodtkorb skryter av kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner.

Finne løsning

– Vi har sett en statsråd som har gått inn i problemet med holdningen om å løse det, og det på ganske kort tid. Vi fikk et møte med Sanner forrige uke. Der fikk vi presentere problemet, og fikk følelsen av at departementet ønsket å komme oss i møte. Vi opplevde en statsråd som jobbet raskt. Allerede i dag har det kommet en løsning som sørger for at den fryktede «avskiltingen» er avlyst. De entreprenører som har drevet lenge og har stor praktisk erfaring får beholde sin godkjenning og tiltaksklasse. Det er vi veldig glade for, sier hun.

Åsli mener dette er resultat av et strategisk mediearbeid i MEF og bransjen. Artikler og reportasjer i regionale og nasjonale media, spørsmål i Stortingets spørretime.

Lothepus

Ja, selv Lothepus har blitt trukket bevisst inn i mediearbeidet med denne saken, som altså kulminerte med en kritisk lederartikkel i VG.

Her har Brodtkorb hatt assistanse av regionsjefer og andre ansatte i MEF, samt medlemsbedrifter. Deriblant Bent Åsli.

– Dette hadde ikke vært mulig å nå fram med uten medlemsbedrifter som 1)er villige til å stå fram, 2)bruker tid på det og 3)er flinke til å forklare situasjonen. Det har vært morsomt som ny direktør å oppleve hvor villige medlemsbedriftene er til å bidra, og hvor enkle de er å samarbeide med. De har stått på, til tross for at det tar tid og er belastende, sier Brodtkorb.

Stopper ulovlig TK-krav

I tillegg til å gjøre realkompetanse gyldig igjen gjør Kommunal- og moderniseringsepartementet et annet grep som vil være like viktig for mange maskinentreprenører rundt om.

Departementet setter en stopper for kommuners og andre oppdragsgiveres krav om sentral godkjenning på et visst tiltaksklassenivå for å få et oppdrag.

– Det har de ikke lov til. Det kommer vi til å rydde opp i. Det er et problem for aktørene, men også for godkjenningen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden vil ta saken opp med andre berørte departementer, og sette en stopper for den ulovlige praksisen.