Stort anleggsgartneroppdrag til Stangeland på Nye SUS

Stangeland Maskin skal levere beplanting og opparbeide uteområder til Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) verdt 46 millioner kroner (inkl. mva.).

– Dette er den største kontrakten vi noen gang har vunnet på anleggsgartnerarbeider, så nå setter vi rekord. For oss er dette «all time high» og historisk, sier Geir Åge Liland i en pressemelding. Han er avdelingsleder for anleggsgartneravdelingen i Stangeland Maskin. Liland anslår at 20-30 personer blir sysselsatt med oppdraget.

Todelt kontrakt

Kontrakten gjelder for to områder. Det ene er å opparbeide gårdsrommene eller atriene i de store pasientbyggene med planter og belegning som naturstein, tredekke, betong og korkdekke. I tillegg kommer benker, lekeapparater, søppelspann og belysning.

Annonse

– For oss er det spesielt viktig for å bygge opp under faget, her får vi «boltre» oss og gjøre oss attraktive for ungdom som ser muligheter innen anleggsgartner-faget. Vi er stolte over å få bidra til å skape uterom der folk kan få gode opplevelser når de er på Nye SUS, sier Liland.

Den andre leveransen gjelder området ved helikopterdekket på Nye SUS. Stangeland Maskin skal beplante og sørge for terrengvoller, lage natursteinsmurer og fylle over kulverter og rør. Særlig viktig blir det å lage vindskjermer, sikkerhetsgjerder og tilrettelegge for natursteinsbelegning ved leskjermer for å løye området under helikopterlandinger.

Arbeidene starter nå i august/september og varer i om lag 20 måneder.

Illustrasjon av de nye gårdsrommene/atriene. (Ill: Nye SUS/SLA Norge).

Stangeland vært med siden 2019

– Vi takker for fornyet tillit hos Nye SUS, vi har allerede levert grunnarbeider, infrastruktur og VA kulvert til en kontraktsverdi av vel 180 millioner kroner inkludert mva, sier Liland.

– For Nye SUS er det fint at vi får beholde Stangeland Maskin i prosjektet. De har vært med på byggeplassen siden starten i 2019, og er godt kjent med arbeidene som pågår her. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid fremover, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.